Johanna Jaara Åstrand: ”Inte värdigt ett land som Sverige”

Johanna Jaara Åstrand, ordförande i Sveriges Lärare. Foto: Oskar Omne

Johanna Jaara Åstrand, ordförande för Sveriges Lärare, tycker att resultatet för förskolan i rapporten om tystnadskultur är både upprörande och skrämmande. Nu ställer facket flera krav för att förändra situationen.

Att så många tystas och dess­utom inte vågar engagera sig fackligt är förödande, anser Johanna Jaara Åstrand. Hon menar att det i förlängningen är ett hot mot både den svenska modellen och demokratin.

– Om det här fortsätter får det sådana konsekvenser, ett samhälle som ingen av oss önskar. Det är helt oacceptabelt, säger hon.

Fackets analyser visar att tystnadskulturen är som allra mest utbredd i de kommunala och vinstdrivande förskolorna – och att boven i dramat är marknadskrafterna. Att förskolan dessutom är underfinansierad, vilket resulterar i en verksamhet där alla är stressade och pressade, gör inte saken bättre, påpekar Johanna Jaara Åstrand.

– Man håller upp en fasad i stället för att ha transparens. Vissa får munkavle och får inte berätta om missförhållanden för vårdnadshavarna och när problem lyfts internt saknas resurser och man stämplas som besvärlig i stället för någon som tar ansvar för verksamheten. Det här är inte värdigt ett land som Sverige, säger hon.

"Behövs ett starkt kontrollerat regelverk"

För att komma till rätta med problemet ställer nu facket flera krav. Bland annat att meddelarfriheten och offentlighetsprincipen ska omfatta all offentligt finansierad verksamhet, samt att avigsidorna med marknadsskolan måste bort.

– Vi vill också att Arbetsmiljöverket återkommande inspekterar och granskar politikers arbetsmiljöansvar med särskilt fokus på tystnadskulturen. Det behövs ett starkt kontrollerat regelverk. Dessutom måste huvudmännen se till att fackliga rättigheter efterlevs, säger Johanna Jaara Åstrand.

4 citat från förskollärare i rapporten:

  1. ”Vi blir tillsagda vilka exakta ord vi ska säga till vårdnadshavare. Chef som toppstyr”
  2. ”Tycker inte vi har någon tystnadskultur, dock vågar inte alla uttrycka sina åsikter till rektorn.”
  3. ”Styrelsen, skolchefen håller rektorn om ryggen oavsett vilka allvarliga fel de gör men arbetstagaren straffas.”
  4. ”Upplever att vi inte får ’ifrågasätta’eller lyfta problem. Gör någon det blir det stora konsekvenser, exempelvis utfrysning.”