För lite personal i förskolan – nu kan kommunen straffas

Ljusdals kommun riskerar att få betala 300 000 kronor i vite om den dåliga arbetsmiljön på förskolan inte åtgärdas. Christian Jensen är huvudskyddsombud och ordförande i Sveriges Lärare i Ljusdal.

Stress, stora barngrupper, för små lokaler och hög sjukfrånvaro. Läget på Vij förskola i Ljusdal är allt annat än bra. Nu kräver Arbetsmiljöverket bot och bättring annars riskerar kommunen 300 000 kronor i vite.

Redan förra hösten vittnade personalen i en medarbetarundersökning om att arbetet upplevdes som psykiskt påfrestande och att man saknade tillräckliga resurser och förutsättningar för att kunna utföra ett bra jobb. Handlingsplanen som därefter togs fram visade att barngrupperna var stora, 21 barn i åldern 1–5 år per avdelning, och tre pedagoger på varje. Men det var bara under 17,5 av arbetsveckans 40 arbetstimmar som det var full bemanning. 

I Arbetsmiljöverkets skäl till föreläggandet står att den låga bemanningen ofta gör att man måste samlas ute på gården med alla barn för att klara tillsynen, och att personalen inte ser någon möjlighet att ta pauser under sina arbetspass. 

Svårt att hitta vikarier

Förutom stressen med de stora barngrupperna är lokalerna dessutom gamla och slitna, och byggda för endast 15 barn. Ytterligare ett problem är att det är hög sjukfrånvaro och svårt att få tag på vikarier. Sammanfattningsvis mår personalen både fysiskt och psykiskt dåligt. 

I slutet av förra året fick personalen nog och skyddsombudet på förskolan anmälde situationen till Arbetsmiljöverket.

Men de åtgärder kommunen försökt göra sedan dess har inte varit tillräckliga och i juni gav Arbetsmiljöverket kommunen tid på sig fram till den 13 oktober att styra upp verksamheten annars riskerade de 300 000 kronor i vite. 

Huvudskyddsombudet och tillika Sveriges Lärares ordförande i Ljusdal, Christian Jensen, är själv inte helt insatt i ärendet men anser över lag att förskolorna i Ljusdal är styvmoderligt behandlade. Han hoppas dock att kommunen slipper vitet. 

– Att Arbetsmiljöverket kommit med det här hotet om vite visar att det finns en problematik, men de där pengarna ser vi ju hellre att kommunen använder i verksamheten, säger han och tillägger att han vet att kommunen har arbetat med ärendet och tagit tag i saker och ting. 

Får beslut i december

Hur det hela slutar återstår dock att se. Ljusdals tillförordnade chef för utbildningsförvaltningen, Linnéa Van Wagenen, berättar att kommunen skickade in sitt svar med vilka åtgärder som vidtagits till Arbetsmiljöverket i början av oktober och att ett kontrollbesök från Arbetsmiljöverket är planerat i november.                                

– I december får vi sedan ett beslut om vitet tas bort. Innan dess har vi inga kommentarer, vi behöver använda all vår tid till framåtriktat arbete för välmående skola, säger hon. 

LÄS OCKSÅ

Ministern efter förskolans protestbrev: Nej till lärarnas krav

Hon vill se lagkrav på behöriga förskollärare

Skenande kostnader för vikarier i förskolan

Lindström: Förskolan är snart inte värd sitt namn