Skenande kostnader för vikarier i förskolan

Pia Rizell och Anki Jansson representerar Sveriges Lärare i Örebro och menar att arbetsgivaren måste ta tag i arbetsmiljöproblemen på förskolorna. Foto: Getty.

Kostnader för motsvarande 160 heltidstjänster lades på korttidsvikarier i Örebros förskolor ifjol.
Ett symptom på arbetsmiljöproblemen, menar facket.
– Fler behöriga förskollärare skulle minska behovet av vikarier på flera sätt, säger Pia Rizell, ledamot i Sveriges Lärares förbundstyrelse.

Förra året var kostnaden för visstidsvikarierna i Örebros förskolor 59 miljoner kronor och för grundskolan 32 miljoner kronor. 

Det motsvarar 160 heltidstjänster för förskolan och 70 för grundskolan.

För Sveriges Lärares representanter Pia Rizell och Anki Jansson är siffrorna en bekräftelse på vad de själva upplever i vardagen. 

Men de misstänker att de egentliga kostnaderna är högre.

– Det är väldigt vanligt att personalen jobbar övertid i stället för att ta in en vikarie, säger Anki Jansson. 

Om behovet av extra personal är, låt säga, två timmar, löser man det själv.

– Minsta tiden för en vikarie är fyra timmar. Är behovet mindre är det smidigare att bara pussla med scheman och täcka för varandra. 

Svårt att ta in helt ny personal

Systemet för vikariebokning, Medvind, upplevs tungrott och har blivit en tröskel. Och det finns ett motstånd att ta in helt ny personal framför allt till småbarnsgrupperna. 

– De yngsta barnen är känsliga för förändring. En ny vuxen skapar oro vilket leder till merarbete för den ordinarie personalen. Därför justerar vi ofta med befintlig personal, säger Pia Rizell.

Lösningen har blivit egna listor med personer som barnen känner sedan tidigare. En idé som plockats upp av de styrande i kommunen.

– Det ska påbörjas ett pilotprojekt med lokala vikariepooler. Bra, såklart, men senkommet. Projektet ska formuleras, genomföras och utvärderas. Det tar tid och situationen är akut, säger Anki Jansson. 

De höga kostnaderna för vikarier speglar en osund arbetsmiljö, enligt Pia Rizell och Anki Jansson.

– När jag började arbeta som förskollärare sjukskrevs personer för att de hade fått problem med ryggen eller knän efter många år av lyft. Krämpor som dagens förskollärare inte hinner utveckla, de blir sjuka av annat och många lämnar yrket, säger Pia Rizell.

Ökad grundbemanning behövs

Huvudvärk, utbrändhet, långvariga förkylningar, symptom på överbelastning och bristande tillfredsställelse av jobbet är vanligt, enligt Pia Rizell och Anki Jansson.

– Samvetsstress är utbrett. Nyutexaminerade som inte sett hur det kan och ska vara tappar lusten. De tror att det behöver vara så här, säger Anki Jansson.

Vikariekostnaderna för 2023 är inte färdiga men för 2024 räknar kommunen med att kunna spara sex miljoner kronor på verksamheten genom effektiviseringar. Färre barn kommer enligt prognosen att minska kostnaderna med 20,8 miljoner kronor.

– Mindre barngrupper är bra men samtidigt kommer personaltätheten att minska när den bästa och effektivaste besparingen skulle vara att öka den, säger Anki Jansson.

Pia Rizell är inne på samma spår:

– En ökad grundbemanning på varje förskola skulle skapa en hållbar arbetsorganisation där både våra medlemmar och barnen blir vinnare. Arbetsgivaren, Örebro Kommun behöver ta i den viktigaste frågan – varför är det så stor korttidsfrånvaro på våra förskolor? Inte plåstra om blödande sår.

Hon vill se lagkrav på behöriga förskollärare

Lindström: Förskolan är snart inte värd sitt namn

Hälften av grupperna i förskolan är för stora: ”Som ett hån”