Föredrar du att slöjda digitalt eller manuellt?

Forskarna har frågat elva blivande slöjdlärare hur de ser på digital respektive manuell formgivning. Foto: Getty Images
Den här artikeln publicerades ursprungligen på en tidigare version av Ämnesläraren | Lärare i praktisk-estetiska ämnen

Vilka är fördelarna och nackdelarna med manuell respektive digital formgivning av fysiska produkter? Forskarna Stefan Myrskog och Joachim Högväg vid Åbo akademi har frågat elva blivande slöjdlärare om deras syn på saken.

Svårt att inte få känna på saker 

Nackdelar med digital formgivning: När man ritar i ett 3D-program uteblir den taktila känslan av ett föremål. Att inte kunna känna på materialet och föremålets former ger inte samma autentiska upplevelse och det blir svårt att uppfatta storlek i relation till andra föremål. Digitalt arbete leder också till att man är bunden till datorer och dyra tekniska program. Inlärningströskeln kan vara hög, liksom risken för teknikstrul.

Mer lekfullt när man kan ångra sig

Fördelar med digital formgivning: För de elever som kan hantera ett 3D-program går det relativt snabbt att rita upp en prototyp och, eventuellt, printa ut den i en 3D-printer. Arbetssättet uppmuntrar till att våga prova sig fram och leka med färg och form – det går alltid att ångra sig. En annan fördel är att måtten blir mer exakta än när man skissar manuellt. Har man tillgång till VR-glasögon (virtual reality) är det möjligt att tolka proportioner på ett verklighets­troget sätt.

Det tar tid och kan vara pilligt

Nackdelar med manuell formgivning: Att göra en handritad skiss av en prototyp eller det föremål som ska tillverkas tar tid. Det kräver exakthet och man måste mäta mycket. Det kan också vara svårt att ändra i en handritad skiss på grund av spåren efter utsuddade partier. Att skapa en fysisk prototyp är tids- och materialkrävande och det kan vara komplicerat att göra justeringar efter feedback från läraren. Om prototypen tillverkas i mindre skala kan det vara knepigt att få en känsla för proportioner.

Lättare att få en fysisk förståelse

Fördelar med manuell formgivning: Att skissa för hand är billigt och kräver ingen avancerad utrustning. Vid manuell tillverkning får man en bättre fysisk förståelse och taktil känsla för föremålet än av en ritning i ett 3D-program, eftersom eleven kan inspektera sammanfogningar och andra detaljer. Det är lättare att se perspektiv och förhållanden än på en skärm och eleven får en bra uppfattning av hur föremålet ser ut.

Forskarna:

Stefan Myrskog är lärarutbildare och lektor i teknisk slöjd. Joachim Högväg är kognitionsvetare med fokus på mötet mellan människa och teknik. Båda forskar vid Åbo akademi i Vasa, Finland.

LÄS ÄVEN

Mardrömssynen ingen slöjdlärare vill mötas av

Starka reaktioner på lärarnas mardrömsbilder

Forskaren: Nej, slöjd är inte ”fritt arbete”