Alla öppna förskolor i Göteborg blir kvar

”Öppna förskolor utgör ett viktigt komplement till den ordinarie förskoleverksamheten”, säger Karin Greenberg Gelotte (S), ledamot i förskolenämnden. Foto: Getty Images
Den här artikeln publicerades ursprungligen på en tidigare version av Förskolan

Göteborgs samtliga 21 öppna förskolor kommer att bli kvar.
En majoritet i förskolenämnden underkänner förslaget på neddragning av 11 öppna förskolor och yrkar i stället på en kvalitetshöjning av verksamheten.

– Behöver vi spara pengar är det lämpligare att göra det på konsulter och administration inom den kommunala förvaltningen, inte på förskoleverksamheten, säger Karin Greenberg Gelotte (S), ledamot i förskolenämnden.

Karin Greenberg Gelotte.

I ett gemensamt yrkande tar Socialdemokraterna, Vänsterpartiet, Miljöpartiet och göteborgspartiet Demokraterna ställning för att bevara alla öppna förskolor och att förskoleförvaltningen i stället bedriver ett aktivt utvecklingsarbete för att höja kvaliteten och nå större likvärdighet mellan dem.

– Att driva öppna förskolor är ej lagstadgat, men de utgör ett viktigt komplement till den ordinarie förskoleverksamheten, säger Karin Greenberg Gelotte.

När alliansen presenterade sitt budgetförslag i höstas föreslog förskoleförvaltningen bland annat att man kunde lägga ner 11 av de 21 öppna förskolorna i Göteborg. Sju miljoner skulle på så sätt sparas.

”Vet inget om 2021”

Ordföranden i förskolenämnden, moderaten Hakan Önal, tonar ner hotet.

Hakan Önal.

– Förskoleförvaltningens utredning gjordes inte på initiativ från oss i förskolenämnden. Vi har budget för öppna förskolans verksamhet för 2020, men vet ju inget om hur förutsättningarna är år 2021. Utredningen som gjorts är en bra kartläggning över verksamheten som bedrivs.

– Anledningen till att alliansen inte vill ställa sig bakom yrkandet från oppositionen är att vi inte vill öronmärka att sju miljoner av framtida besparingar ska drabba just förvaltningen.

Sämst resultat i Göteborg – skär ner med en tredjedel

Avgående rektorn: Ekonomin är inte anpassad efter verkligheten