Rapport om barn, böcker och delaktighet

Foto: Pixabay
Den här artikeln publicerades ursprungligen på en tidigare version av Förskolan

Hallå där, Lena O Magnusson, forskare och författare till rapporten ”Barn, böcker, delaktighet­ och inflytande”, om ett bokstartsprojekt i Gävleborg.

Vad handlar rapporten om?

– Om det förändringsarbete som gjorts på elva förskolor, om språk och barns läsande, om barns delaktighet och inflytande över läsmiljöer i förskolan. Erfarenheter från projektet blandas med min egen och andras forskning. Rapporten är tänkt att väcka nyfikenhet och inspirera.

Det framgår att även de yngsta kan ges möjlighet till inflytande. Hur?

– Man kan använda visuella hjälpmedel för att barn ska kunna vara med och välja hur en läsmiljö ska utformas. Exempelvis låta barn välja bland bilder på olika typer av kuddar, gosedjur och hyllor. En pedagog berättar att de har lagt alla böcker i små, bärbara boklådor för att barnen ska kunna bära med sig böckerna överallt i miljön.

Digital teknik används också?

– Ja, på en förskola visar man bilder på en digital bildskärm. Där finns alltid en vuxen som samtalar med barnen om vad som är synligt i bilderna. Det gör mig verkligen glad att se att det finns en sådan uppfinningsrikedom hos de olika pedagogerna, att de är så angelägna om att komma åt barnens röst, få dem delaktiga och stärka deras olika språkliga uttryck och deras möjligheter att bli läsande.

Vad vill du hälsa till läsarna av ­rapporten?

– Låt er inspireras, och våga tala om att barns delaktighet och inflytande måste få ta tid. Rapporten kan användas som inspiration och källa till kunskap i förskolan, och i förskollärarutbildningen.