Vilka krav kan föräldrar ställa på förskolan?

Önskemål är alltid välkomna, men att ställa högljudda krav uppskattas sällan av förskolepersonalen. Förskolerektorn Anna Lindberg berättar vilka förväntningar hon anser är rimliga att ha på förskolan. Foto: Getty och Filippa Ljung.

Anna Lindberg, rektor på Kardborrens förskola i Gävle, reder ut vilka krav som är rimliga att ställa på förskolan.

Som vårdnadshavare är det alltid okej att komma med önskemål, och förskolan kan tillmötesgå dem om det är möjligt. Men att ställa krav och peka med hela armen är däremot sällan välkommet. 

På den privata förskolan Kardborren i Gävle har man tydliga regler och personalen är mån om att informera föräldrarna om vad som gäller på förskolan. Vi bad rektorn Anna Lindberg bena ut vilka krav som är rimliga och vilka som inte är det, utifrån exempel från Sveriges Lärares undersökning. 

Orimliga krav på förskolan: 

”Mitt barn ska inte behöva vara ute när det regnar.”

”Axel får absolut inte leka med Arvid.”

”Min dotter måste alltid få vara med pedagog X, hon gillar ingen annan.”

”Jag tycker att ni ska sluta med trehjulingar på gården, någon kan ju skada sig.”

”Vår son kan inte vara med på vilan, då somnar han inte på kvällen.” (Anna Lindbergs kommentar: ”Vi försöker dock tillmötesgå vårdnadshavare angående sovning/vila så länge det blir en hanterbar dygnsrytm för barnet under dagen.”)

Rimliga krav:

”Vi vill gärna få inblick vårt barns vardag på förskolan.”

Att inriktningar följs, exempelvis att barn får vara ute mycket på en ur- och skurförskola. 

Att det finns utbildade förskollärare och erfaren personal så att förskolan följer det som står i styrdokumenten. 

Att varje barn dokumenteras och följs upp så att det utmanas på sin individuella nivå och att barn med särskilda behov upptäcks så att de får det stöd de har rätt till. 

Att det bedrivs undervisning.

Lyssna på Förskolan här!