Forskaren: Det ingår i yrket att hantera föräldrarelationer

Pedagogikprofessorn Ingrid Pramling Samuelsson anser att många av föräldrakraven mer är att betrakta som önskemål – och bör kunna hanteras av förskollärare. På Kardborrens förskola i Gävle har tydliga regler lett till bra relationer med vårdnadshavarna. Foto: Filippa Ljung.

Om man upplever under­sökningens alla exempel från vårdnadshavare som krav att leva upp till tyder det på brist på profes­s­ionalitet. Det anser Ingrid Pramling Samuelsson, professor i pedagogik.
– I de fall det verkligen handlar om orimliga krav får man helt enkelt förklara vad som gäller.

LÄS OM UNDERSÖKNINGEN HÄR

När Ingrid Pramling Samuelsson, professor i pedagogik vid Göteborgs universitet, får ta del av Sveriges Lärares undersökning om orimliga krav i förskolan vill hon först lyfta fram det positiva i att vårdnadshavare och förskollärare ”äntligen blivit jämbördiga, att de samarbetar och att vårdnadshavarna vågar säga vad de tycker”. Hon uppfattar dessutom att många av de krav som det vittnas om i undersökningen mer är att betrakta som önskemål. 

Det finns dock en del krav som kan dyka upp i förskolans värld som Ingrid Pramling Samuelson tycker är helt oacceptabla, och det är när vårdnadshavare vill förändra verksamheten utifrån religiösa eller kulturella aspekter. 

– Sådant som att pojkar inte får klä ut sig, och leka mamma exempelvis, finns det ingen logik i att anpassa sig efter. Vill vi få ett land med gemensamma värden måste vi stå upp för förskolans värdegrund som jämställdhet mellan kön. Och här gäller det även att förskollärare och rektor är på samma våglängd och står upp för läroplanens mål och intentioner om demokrati, säger hon. 

Bättre att lyfta det som är bra i yrket

I övrigt tycker hon att undersökningen fokuserar på fel saker, att det hade varit mycket bättre att rikta in sig på det som är bra i förskolan för att stärka yrket. 

– Man kan ägna sig åt att diskutera internt och föra fram brister till huvudman och departementet, men att leta efter negativa aspekter, som man kan uppfatta att denna studie gör, ger varken förskolan eller förskolans personal någon status eller tilltro. Att tala om hur eländigt allt är, det är att göra förskollärarna och förskolan en otjänst, säger hon och tillägger att man i alla fall också borde göra mer positiva studier. 

– Ja, och marknadsföra det som faktiskt är bra och den professionalism som då kan visa sig!

Lyssna på Förskolan här!