Förskollärarnas larm: Föräldrar ställer orimliga krav

Att lyssna på och besvara orimliga krav tar tid och engagemang i anspråk för förskollärarna, säger Petra Hultqvist, ordförande i skolformsföreningen förskola i Sveriges Lärare.

Orimliga krav från vårdnadshavare har blivit ett arbetsmiljöproblem. Det vittnar många förskollärare om i Sveriges Lärares undersökning.
– Det här är ett bevis på att det saknas rätt förutsättningar i förskolan, säger förbundets Petra Hultqvist, ordförande i skolformsföreningen förskola.

Barn som ska vara på plats även när de är sjuka, bara leka med en viss kompis eller stanna inne om det är dåligt väder.

Var fjärde förskollärare i Sveriges Lärares undersökning upplever att de flera gånger per månad kontaktas av föräldrar med orimliga krav. Nästan alla tillfrågade uppger att deras arbetsbelastning ökar och att deras arbete försvåras när vårdnadshavare vill att undervisningen ska vara anpassad på ett orimligt sätt för just deras barn. Nästan lika många svarar att det även tar tid från andra barns rätt 
till stöd och hjälp.  

Redan pressad situation i förskolan

Undersökningens resultat och vittnesmål är något som bekymrar Petra Hultqvist, förskollärare och ordförande i skolformsföreningen förskola i Sveriges Lärare.

 – Det är beklagligt att det här förekommer. Jag ser det som ett bevis på att det saknas rätt förutsättningar i förskolan, att kraven och resurserna inte är i balans. I dag är arbetsbelastningen ett stort orosmoment, och att lyssna på och besvara orimliga krav tar ytterligare tid och engagemang i anspråk, säger hon.  

Petra Hultqvist tror att man skulle komma till rätta med många av förskolans problem om det blev färre barn per vuxen och fler med rätt kompetens. Hon betonar också vikten av att förklara förskolans uppdrag, vad man gör och varför, för vårdnadshavarna.  

 – Förskolan är ingen serviceinrättning, vårt uppdrag i dag har fokus på utveckling och lärande. När vårdnadshavare ställer krav utgår de ofta från hemmiljön, men det går inte att översätta direkt till förskolemiljö. Att ett barn är friskt nog hemma betyder inte att barnet klarar en hel dag på förskolan. Där är det vi som har tolkningsföreträde, vi kan det här, säger hon. 

Förstår föräldrarnas oro

Samtidigt kan hon förstå vårdnadshavare som känner oro när de möts av stora barngrupper i förskolan och få pedagoger. Hur ska mitt barn klara sig här?  

 – Men vi gör faktiskt allt vi kan för att tillgodose alla barns behov utifrån de förutsättningar som ges, säger Petra Hultqvist.  

Hon poängterar också att det är viktigt att komma ihåg att det inte ser ut så här överallt, att det finns många förskolor som har goda och tillitsfulla relationer med vårdnadshavarna och där dessa är engagerade och intresserade av verksamheten.  

 – Vi måste ha en bra dialog och kommunikation med vårdnadshavarna kring barnens utveckling och lärande. Men staten måste ta sitt ansvar för en likvärdig förskola när det gäller förskollärartätheten, här ser det väldigt olika ut i dag. Är man utbildad och trygg i sin roll tror jag inte att man lika lätt hamnar i de här situationerna, säger Petra Hultqvist och tillägger att det också är viktigt att rektor stöttar om kontakten med vårdnadshavarna inte är konstruktiv. 

Barngrupperna måste minska

Petra Hultqvist beklagar att förskollärare har gått från att vara ett friskyrke till ett riskyrke, och påpekar att man från fackligt håll länge signalerat att utvecklingen går åt fel håll.  

 – Vi måste minska barngruppernas storlek, få bestämmelser om minimibemanning och öka förskollärartätheten. Men där vi förväntar oss satsningar möts vi tyvärr i stället av nedskärningar.

Citat från förskollärare i undersökningen: 

”Vårdnadshavare tillät inte att andra barn lekte med bollar för att deras barn kunde få fotbollen på sig och bli rädd.” 

”Barnet ska endast äta ”klämmisar” och välling för barnet vill inte äta annat, så klämmisar måste köpas in” 

”En pedagog ska följa ett barn konstant (23 barn i barngrupp och 3 pedagoger) Barnet ska få gå in när det vill. Barnet ska alltid få leka med den de vill (oavsett om denne vill det eller inte)” 

”Att de vill att alla ska gå på utflykt 2-3gånger i veckan för annars missar de roliga saker” 

”När börjar personal x? Mitt barn tycker bara om hen.” 

”Ville att vi skulle räkna antal skedar han åt till lunch, mäta hans bajskorvar, torka av hans solkrämstub varje dag (fick inte vara minsta lilla kladdig), städa hans hylla varje dag, se till så hans kläder alltid var vända på rätt håll samt hängde med ’kroken’ (en gång hängde hans utebyxor i remmen som man har under skon vilket ledde till en utskällning), fick inte lämna honom med viss personal (blev hemringd en dag strax före mellis så barnet stannade inne med de yngsta. Det skulle vi ju absolut inte gjort. Vi hade lämnat honom med bebisar samt en personal ’who doesn’t give a fuck about him’ – mammas ord), hade alltid panik att hans saker skulle vara borta – en gång var mössan borta och det var någon i personalen som hade stulit den så hon skulle polisanmäla oss.”

”Mitt barn har med sig den här bilen i dag, men varken jag eller mitt barn vill att någon av de andra barnen leker med den.”

”Att man anser att ens barn inte ska leka med ett speciellt barn som finns i samma grupp. Familjerna tyckte inte om varandra.”

”Det regnar ute, måste ni gå ut i dag?” 

Lyssna på Förskolan här!