Förskollärarna i Sveriges Lärare: ”Vi ska bli en stark och tydlig röst”

Anna-Mia Nilsson, Erika Edvardsson, Johan Eckman, Petra Hultqvist, André Juhlin, Cecilia Bross och Jenny Bandhede i styrelsen för skolformsföreningen förskola.

I samband med bildandet av Sveriges Lärare sjösattes även tre nationella skolformsföreningar. En av dem fokuserar på förskolan och deras första uppdrag var att fastställa en politik för förskolan. Där ställer Sveriges Lärare nu krav på bland annat maxtak för barngruppernas storlek och minimibemanning.

LÄSTIPS: Förskollärarna i styrelsen – frågorna vi brinner för

Förskolläraren Petra Hultqvist från Jönköping är den som håller i ordförandeklubban i den nya skolformsföreningen för förskolan – med sammanlagt sju personer i styrelsen. Samtliga valdes på kongressen och representerar nu medlemmarna fram till kongressen i maj 2024 då ny skolformsföreningsstyrelse väljs.

Deras uppdrag består i att vara rådgivande till förbundsstyrelsen i förskolefrågor, väcka och driva frågor som är viktiga för medlemmarna samt ta fram förslag på politikutveckling för medlemsgruppen. De är dessutom med och hanterar frågor utifrån medlemsgruppens fackliga och professionella intressen. 

– Vi är i uppstarten och det är väldigt utmanande och utvecklande. Vi är ett gott och kompetent gäng som har digitala styrelsemöten cirka en gång per månad. Vi har dessutom träffats fysiskt på gemensamma internatdagar med de andra skolformsföreningarna. Vi har även haft öppna och välbesökta medlemsmöten på Zoom, säger Petra Hultqvist. 

Maxtak för barngrupper och minimibemanning

Hon berättar vidare att föreningen har diskuterat sig fram till fyra fokusområden utifrån fastslagen politik. 

– Sveriges Lärare kräver att staten lagstiftar om maxtak för barngruppernas storlek och ställer även krav på minimibemanning och förskollärartäthet. Det fjärde fokusområdet rör förskollärarens tid och förutsättningar för planering och att det regleras nationellt. På många håll saknas det förutsättningar för att planera, genomföra och följa upp sin undervisning. Vi vill ha nationella regleringar som säkerställer en likvärdig utbildning och som ger förskollärarna rätt förutsättningar att kunna ta ansvar för undervisningen. 

Men många av de här frågorna har ju diskuterats länge, hur ska ni lyckas denna gång? 

– Ja, vi har påtalat det här länge och vi måste nå framgång nu. Utvecklingen går åt helt fel håll. Sjuktalen är höga bland förskollärarna och arbetsbelastningen är allt annat än i balans. Nu krävs spetsigare och skarpare skrivningar, och vi måste jobba mer aktivt gentemot politikerna och gemensamt skapa opinion. Vi i föreningen ska bli en stark och tydlig röst, säger Petra Hultqvist. 

Uppmanar medlemmar att höra av sig

Hon betonar att föreningen även ständigt vill ha ett ”öra mot marken” för att kunna snappa upp vilka frågor som ska drivas, sådant som är särskilt viktigt för medlemmarna. 

Tanken är också att medlemsmötena via Zoom är något som ska ske återkommande, förhoppningsvis 1–2 gånger per termin och att medlemmarna på sikt själva ska kunna vara med och påverka innehållet. 

– De som har frågor eller funderingar är självklart välkomna att kontakta oss i skolformsföreningen. Det är så engagemang skapas, säger Petra Hultqvist. 

LÄS OCKSÅ:

Vilken facklig förskolefråga brinner du extra för?

Hon vill se lagkrav på behöriga förskollärare

Krisen i förskolan – barngrupperna blir ännu större

Lyssna på Förskolan här!