Vilken facklig förskolefråga brinner du extra för?

Förskollärarna i skolformsföreningen förskola i Sveriges Lärare berättar om vad de tycker är viktigast att driva.

Tid för planering, barngruppernas storlek och arbetsmiljön ligger högt på agendan för ledamöterna i styrelsen för skolformsföreningen förskola i Sveriges Lärare.

Erika Edvardsson är förskollärare på Nordtags förskola i Kungälv.

Erika Edvardsson

Nordtags förskola, Kungälv

– Tid för uppdraget som förskollärare, tid att planera undervisning och utbildning, barngruppernas storlek kontra antal förskollärare. Uppdraget har vidgats och det krävs mer av en förskollärare i dag, samtidigt hänger inte förutsättningarna med när det gäller tid och adekvat kompetensutveckling. 

Förskolläraren Johan Eckman arbetar på Nydala förskola i Malmö.

Johan Eckman

Nydala förskola, Malmö

 – Det får bli ett stort och brett svar på en stor fråga. Allt handlar egentligen om förskollärares förutsättningar att göra det arbete som åligger oss i läroplan och skollag. Arbetsbelastningen är på många ställen hög och många signalerar att de inte hinner med sitt uppdrag och det de vill uppnå genom sin undervisning.

Genom bättre förutsättningar, bättre arbetsmiljö och en rimligare arbetsbelastning kan vi dessutom locka fler till yrket.

André Juhlin

André Juhlin, förskollärare på Villebrådets förskola, Västerås.

Villebrådets förskola, Västerås

– Barngruppernas storlek. De stora barngrupperna är det som i väldigt många fall gör att förskollärare inte hinner med sitt förskolläraruppdrag. Vi hinner inte se alla barn, att få ut tid för planering, reflektion, utvärdering och uppföljning är i princip omöjligt på många håll och det skapar en känsla av otillräcklighet för många förskollärare där ute i landet.

Om vi kan få till lagkrav som reglerar barngruppernas storlek och minimibemanning kommer många brister att försvinna och mycket falla på plats. Utöver det måste förskollärares autonomi stärkas och lönerna måste upp för att de ska spegla den högskoleutbildning, det ansvar och den kompetens som förskolläraryrket faktiskt innebär.

Anna-Mia Nilsson

Anna-Mia Nilsson är förskollärare på Borgaregatans förskola i Göteborg.

Borgaregatans förskola, Göteborg

– En av mina hjärtefrågor är att förskollärare ska få bra förutsättningar och villkor för att kunna utföra sitt läraruppdrag. Det förutsätter fokus på läraruppdraget, mindre barngrupper, tid för planering och förskollärarkollegor. Förskolan lägger grunden för barnens framtida skolgång.

Jenny Bandhede

Skogslyckans förskola, Uddevalla

 – Lika delar arbetsbelastningen och det systematiska arbetsmiljöarbetet. Bristen på systematiskt arbetsmiljöarbete tillåter arbetsbelastningen att nå alltmer skadliga nivåer. Det hör också ihop med finansieringen av förskolan.

Jenny Bandhede är förskollärare i Uddevalla.

Jag har arbetat sedan 1998 och sett arbetsbelastningen öka med så gott som varje budget och politiskt beslut sedan dess. Det brinner i knutarna nu.

 

Cecilia Bross 

Förskolan Sol & Måne i Stockholm samt förhandlingsombud och huvudskyddsombud för Sveriges Lärare. 

Cecilia Bross, Förskolan Sol & Måne i Stockholm, samt förhandlingsombud och huvudskyddsombud för Sveriges Lärare.

– Eftersom jag själv älskar att undervisa måste jag välja förskollärarens tid för uppdraget.

Vi behöver ha en organisation som säkerställer att förskolläraren alltid har tid för planering, för- och efterarbete och utveckling av undervisningen.  

LÄS OCKSÅ:

De driver förskolans frågor i Sveriges Lärare

Lindström: Lucia har spelat ut sin roll

Krisen i förskolan – barngrupperna blir ännu större

För lite personal i förskolan – nu kan kommunen straffas

Lyssna på Förskolan här!