”Barnen ska få vara digitala producenter”

Gustav Jonsson, Anna Wolkert och Siri Nestius.

Lärplattor är ett hett ämne i förskolan. Har användningen gått för långt? Vi frågade tre förskollärare.

Gustav Jonsson, förskollärare i Kalmar.

Gustav Jonsson, förskollärare:

Har digitaliseringen gått till överdrift i förskolan?

– Så länge förskollärarna själva får bestämma hur mycket och till vad olika tekniska hjälpmedel ska användas tycker jag inte att det är ett problem. Sedan behövs det ju, som med allt annat, ett mål och syfte med varför dessa ska användas och varför just ett digitalt hjälpmedel är det bästa. Professionalism, helt enkelt.  

Ska förskolebarn lära sig om källkritik?

– Att lära barn att tänka kritiskt är en viktig uppgift för förskolan. Barnen behöver få en förståelse för att det som sägs och skrivs inte alltid är sanningsenligt, detta samtidigt som en del av mystiken måste få finnas kvar för att skapa intresse. En balansgång både när det gäller analoga och digitala verktyg.  

Anna Wolkert, förskollärare i Råcksta.

Anna Wolkert, förskollärare:

Har digitaliseringen gått till överdrift i förskolan?

– Digitaliseringen i samhället är inte något som kommer att försvinna och förskolan är en del av samhället. Ipads är ett av många verktyg som barnen ska ha tillgång till. De ska inte ersätta någonting, och vi pedagoger måste, precis som med allt annat, ha en tydlig idé om när, hur och varför vi använder digitala verktyg.

Ska förskolebarn lära sig om källkritik?

– Digitala verktyg kan användas till exempelvis just källkritik. Man kan leka med och manipulera bilder, och göra bildmontage. I appen ”Puppet pals” kan barnen själva lägga in bilder, förstora, förminska och placera saker i olika ”tokiga” sammanhang.

Siri Nestius, förskollärare i Stockholm.

Siri Nestius, förskollärare:

Har digitaliseringen gått till överdrift i förskolan?

– På min förskola tycker jag inte vi använder digitala verktyg till överdrift. Vi är måna om att barnen ska få vara producenter kopplat till digitala verktyg, och inte konsumenter. Med det menar vi att barnen ska få använda de digitala verktygen för att skapa och producera alster på olika sätt.

Ska förskolebarn lära sig om källkritik?

– Absolut! Vi behöver klura kring vad en begynnande källkritik är för ett ungt barn och hur vi kan koppla ihop det med deras erfarenheter. Ett begynnande undersökande av källkritik kan just handla om att börja förstå att det vi ser kan vara manipulerat, exempelvis kan green screen-appar möjliggöra ett undersökande kring detta.