Digitala nationella prov i lågstadiet stoppas

Det finns en risk att barnen inte läser i böcker och inte lär sig att skriva för hand om det blir för stort fokus på digitaliseringen, menar skolminister Lotta Edholm (L).

Regeringen stoppar de långt gångna planerna på att digitalisera nationella proven i årskurs 3 på lågstadiet.
– Vi vill inte forcera utvecklingen där små barn väldigt tidigt får använda sig av skärmar istället för att skriva för hand, säger skolminister Lotta Edholm (L).

Regeringen, med skolminister Lotta Edholm (L) i spetsen, stoppar planerna på att införa digitala nationella prov i årskurs tre, rapporterar SVT Nyheter.

– Har man ett digitalt nationellt prov i årskurs tre så riskerar vi att barn inte läser i böcker och inte lär sig att skriva för hand. Man forcerar digitaliseringen, säger hon till SVT.

– För att man ska kunna göra det digitala provet så är man ju tvungen att kunna skriva digitalt, och vi vill inte forcera utvecklingen där små barn väldigt tidigt får använda sig av skärmar istället för att skriva för hand, säger hon.

2017 fattade den dåvarande regeringen beslutet om att göra de nationella proven digitala, med motiveringen att det skulle göra det enklare för skolor att administrera de nationella proven och bidra till en mer likvärdig bedömning av elevernas kunskaper genom central rättning av proven. 

Vår granskning satte igång debatten

Ämneslärarens granskning drog i höstas igång en nationell debatt om handskriftens roll i skolan, som har hållit i sig sedan dess. I vår stora enkät som besvarades av 2 000 lärare kunde vi bland annat visa att 95 procent av lärarna tycker det är viktigt att eleverna skriver för hand i skolan, ändå uppger hela 18,5 procent att deras elever inte gör det. 

– Jag har haft elever i fyran som inte kan hålla i en penna, de har aldrig fått utveckla finmotoriken eftersom de tränat så lite handskrivande på lågstadiet. Och vi som försöker bromsa kallas omoderna och bakåtsträvare, sa bland annat lågstadieläraren Maria Palmgren då.