Podcast: Är okodat material mer kreativt och jämställt?

Vad händer med barns lek och lärande när material och miljö inte längre kommunicerar med barnen lika tydligt? Förskollärarna Fredrik Kahn, Elin Björkén och Eva Lindström diskuterar kodat och okodat. Foto: Adelina Jakobsson

Senaste avsnittet av Förskolan handlar om kodat och okodat material. Hur ser våra pedagogiska lekmiljöer ut egentligen?

Avsnittet är baserat på ett lyssnarmejl som vi fått från förskollärarstudenten Oliver som undrar om för och nackdelar med kodat material:

”Jag upplever att förskolans pendel svänger väldigt brett ibland och att ställningstaganden blir svarta eller vita, av eller på. Så även med våra pedagogiska miljöer och vårt material. Nu rensas förskolor på riktat agentiskt material och miljöer som hemvrår, fordon, utklädningskläder, lego och diverse bordsspel. Istället fylls tomrummen efter allt borttaget med ”okodat” material som har som syfte att främja normkreativitet, genusöverskridande, estetisk och teknisk kreativitet och forma barnen till tusenkonstnärer. 
Min undran blir vad ni tänker händer med barns lek och lärande när material och miljö inte längre kommunicerar med barnen lika tydligt. Jag säger, ta inte bort, lägg till! Vad säger ni”?


I avsnittet diskuterar vi Olivers mejl och delar med oss av våra erfarenheter och tankar kring det lekmaterial som vi erbjuder i förskolan.

Lyssna på Förskolan här!