Du har ansvar – men har du makt?

Den här artikeln publicerades ursprungligen på en tidigare version av Förskolan

Att som förskollärare ha ansvar men samtidigt sakna ­befogenheter blir problematiskt, påpekar Kent Roslund, verksamhets­utvecklare i Halmstads kommun.

Ansvar och befogenheter i förskolan – hur ser de goda exemplen ut? När Kent Ros­lund, verksamhetsutvecklare i Halmstad och en del av Lärarförbundets referens­organ för förskolan, bad om exempel i sociala medier nyligen möttes han av motfrågor: Vad menar du, det är väl samma sak?

– Kanske pratas det så lite om befogenheter i förskolan att det är svårt att förstå. Men vad som är en förskollärares ansvar kan man läsa om i läroplanen, och befogenheter är sedan något man får av sin chef, formella sådana eller exempelvis förutsättningar i tid.

Kent Roslund radar upp tänkbara frågeställningar: Får jag som förskollärare utifrån mitt ansvar fatta beslut, eller måste det alltid råda konsensus i arbetslaget? På vilket sätt har jag rätt att leda? Vilken rätt har jag att ta tid och skapa samarbete med andra förskollärare? Kan jag bestämma hur mycket tid jag behöver när det gäller planering och uppföljning? Här kan ansvaret beskäras rejält om man inte samtidigt har tillräckliga befogenheter.

Inom arbetslivsforskning brukar man säga att ansvaret i kvinno­dominerade yrken ofta är högre än befogenheterna, medan det är tvärtom i mansdominerade yrken.

– Kanske är det därför bankdirektörer med stora befogenheter och bristande ansvar kan åka till Västindien med alla pengarna medan den som har stort ansvar och få befogenheter blir sjuk av att ständigt behöva trolla med knäna. Det här är ett raster jag tycker att man kan ha med sig när man tittar på förskolläraryrket.

Huvudmän måste se till att deras rektorer ger förskollärarna befogenheter.

En ansvarspunkt som förskollärare har när det gäller undervisningen är att ”utveckla pedagogiskt innehåll och miljöer som inspirerar till utveckling och lärande, och som utvecklar och stimulerar barnens intresse och nyfikenhet”.

Kent Roslund läser raderna högt och följer upp med frågor: Hur mycket pengar har jag som förskollärare till mitt förfogande per år? Måste materialet jag använder vara gratis – som löv, kottar och stenar? Eller finns så mycket pengar att jag kan bestämma att köpa in en Ipad och en projektor för att visa bilder på väggen? 

– Återigen blir det här med ansvar och befogenhet så tydligt. Det handlar om förutsättningar för att faktiskt kunna ansvara för utbildningen.

I sitt arbete som verksamhetsutvecklare har Kent Roslund sett hur förskollärare som kollektiv över tid fått större befogenheter, men inte som enskilda förskollärare i sina arbetslag. Han påpekar att förskolornas huvudmän kan spela en roll för att förbättra situationen.

– Det är jätteviktigt att de tar en dialog med sina rektorer om att de ska vara tydliga och att de ska ge förskollärarna de befogenheter som de har mandat att ge, så att ansvar och befogenheter blir i balans.