”Alla har inte kläder efter väder”

Den här artikeln publicerades ursprungligen på forskolan.se

Förskolläraren Mia undrar hur de ska göra när barn inte har extrakläder eller kläder efter väder? Camilla Mellgren svarar.

Foto: Istock

Dilemma: Hur gör vi med dem som aldrig har extrakläder i lådan eller som aldrig har kläder efter väder? Vi har satt upp lappar men föräldrarna säger: ”Måste ni vara ute så länge?” Hur pratar vi med föräldrar om detta, särskilt de som man vet kanske inte har råd?

/Mia

Svar: Jag tänker att det finns flera orsaker till att barn i förskolan inte har tillräckligt med kläder, eller fel kläder för årstiden. Det kan vara ekonomiska förklaringar, eller brist på förståelse och insyn i hur verksamheten bedrivs. Min erfarenhet är att det är en god utgångspunkt att vara tydlig vid inskolning och vid första föräldraträffen. Då vet föräldrarna vad som förväntas av dem. Man kan också prata med föräldern vid den dagliga kontakten.

En svårare fråga är om föräldrar inte har råd. Jag vill tro att föräldrar i dag har råd att köpa kläder till sina barn, eller att de får hjälp till det om de inte har råd. Jag tror också att det är viktigt att vi i förskolan är uppmärksamma på de barn och familjer som behöver sådan hjälp. Ibland har jag varit med om att föräldrar har skänkt en del kläder till förskolan som kan lånas ut – det kan ju vara så att man ibland bara glömmer att ta med vantar.