Så blir förskolans undervisning flerstämmig

Foto: Håkan Röjder
Den här artikeln publicerades ursprungligen på en tidigare version av Förskolan

Ann-Christine Vallberg Roth, professor i pedagogik om den nya boken, där hon är vetenskaplig ledare!

Berätta om den nya boken!

– Den bygger på samverkan mellan forskare, förskollärare och skolhuvudmän i ett forsknings- och utvecklingsprogram, ”Undervisning i förskolan”, vid Malmö universitet. När undervisning blev inskrivet i förskolans styrdokument tonade en osäkerhet fram om vad undervisning kunde betyda i en förskolekontext. Det visade sig finnas ett underskott av undervisningsinriktad forskning och beprövad erfarenhet av undervisning i förskola. Så frågan som väcktes av förskollärare och ledare från tio kommuner var: Vad kan känneteckna undervisning i förskolan?

Didaktik – fler­stämmig under­visning i förskolan, av Ann-Christine Vallberg Roth, Ylva Holmberg, Camilla Löf, Catrin Stensson (Studentlitteratur).

Hur är bokens innehåll uppbyggt?

– Det kretsar kring exempel på när förskollärare har prövat olika teoriinformerade undervisningsupplägg. I uppläggen kombineras didaktik med olika lärande- och innehållsinriktningar. Här finns kapitel om undervisning där musik, matematik och värden står i fokus.

Vad handlar dina kapitel om?

– De handlar om undervisning som begrepp och dess grund i didaktik med utprövande och utveckling av didaktiska modeller. Ett exempel på en utvecklad didaktisk modell är de didaktiska frågorna. Där har vi bytt ut ”ska” mot ”kan” och ”lärande” mot ”undervisning”. Till exempel har frågan ”Vad ska läras?” bytts mot ”Vad kan undervisas?”. Poängen är dels att betona undervisning i stället för lärande, dels att använda ”kan” i stället för ”ska”, att öppna för att det kan finnas alternativ till de val som görs. Vi har inte några ”ska-mål” och kunskapskrav för barns lärande på individnivå i förskolan. Allt prövas i det samlande begreppet ”flerstämmig didaktisk modellering”, som avser att i samverkan identifiera, pröva, förfina och vidareutveckla didaktiska modeller.

Vilken nytta kan förskollärare få av boken?

– Vi hoppas att boken kan ge stöd i att vidareutveckla undervisning i förskolan som vilar på vetenskapliga grunder och beprövade erfarenheter. Att didaktik och didaktiska modeller som utvecklats i samverkan kan utgöra stöd i att göra genomtänkta val i strävan efter barns öppna livschanser och välbefinnande.

Finns det något i boken som du vill lyfta fram?

– Vi som författare i boken vill gärna lyfta flerstämmigheten med medverkandes röster och stämmor – förskollärares, barns, rektorers, läroplanens och forskningens – som kan vara både starka och svaga, samstämmiga och motstridiga.