Experten: Så når du även de oengagerade föräldrarna

Hur får man föräldrar mer intresserade av verksamheten och ­barnens utveckling? Foto: Istock
Den här artikeln publicerades ursprungligen på en tidigare version av Förskolan

Förskolläraren Mimmi vill skapa en öppen och välkomnande atmosfär även för de föräldrar som inte är lika engagerade.

Fråga: Jag har jobbat länge på en förskola med väldigt engagerade och pålästa föräldrar. Nu har jag bytt jobb till en förskola i en mindre stad, där det är mycket svårare att nå alla föräldrar. Engagemanget är inte lika homogent, det blir mer en liten klick som man får ordentlig kontakt med. Hur kan jag nå dessa föräldrar? Hur kan man bjuda in dem i förskolan så att det känns bekvämt för dem? Hur kan man få dem engagerade i vad som sker i förskolan och deras barns utveckling? Hur kan vi visa upp vårt jobb? Hur kan man skapa en öppen och välkomnande atmosfär?

/Mimmi

Svar: Hej Mimmi, jag känner igen mig, föräldrars intresse och engagemang varierar. Föräldrar som vill göra förskolan bättre och de som efterfrågar få basala saker kopplat till det egna barnet smittar ens engagemang på olika sätt. En kollega kanske ser det som en utmaning? Fråga!

När jag läser din fråga tänker jag på hur betydelsefull du är som förskollärare för barn på den här förskolan. Inte för att ordna föräldraaktiviteter utan för att bedriva undervisning. Inte för att rikta föräldraengagemanget mot vidlyftiga gemensamma aktiviteter utan för en rejäl introduktion. Bestäm i arbetslaget några få saker som ni grundligt ska introducera föräldrarna i, hur ni gör och varför, samt vad föräldrarna kan bidra med. Exempelvis goda läsvanor.

Hur ni arbetar med läsning varje dag, att ordförrådet till största delen kommer via böcker, såväl skönlitteratur som faktaböcker. Kanske överlämna en bok, och uppmuntra till goda läsvanor hemma. Berätta hur ni utforskar vardagen tillsammans med barnen och samtalar med dem om gemensamma upplevelser så att de kan använda språket i vardagliga situationer. Förklara att ni kommer att berätta om händelser vid hämtning så att föräldern kan vara nyfiken på vad barnen gjort i förskolan och ta vid och hur förhållningssättet positivt skapar en bro mellan förskolan och hemma.

Om undervisningen sedan handlar om att läsa böcker om tårtbak och kaffekokning och barnen får öva sig i att baka tårtor och bjuda föräldrarna på kaffe vid förskolans dag kan kanske både dina önskemål och barnens lärande lyftas fram. Lycka till med ditt viktiga arbete!

Fråga oss!

Mejla ditt dilemma och dina fackliga frågor till oss på forskolan@lararen.se