Här är årets populäraste yrkesprogram

Hantverksprogrammet är ett av yrkesprogrammen som har fått ett ökat antal förstahandssökande. Foto: Amina Dahlab
Den här artikeln publicerades ursprungligen på en tidigare version av Yrkesläraren

Hantverksprogrammet och industritekniska programmet har ökat söktrycket mest bland yrkesprogrammen. Till vård- och omsorgsprogrammet har antalet sökande minskat mest, visar nya siffror från Skolverket.

Totalt har 129 000 elever sökt till ett nationellt program inför det här läsåret. Av dessa elever sökte 64 procent ett högskoleförberedande program och 36 procent ett yrkesprogram. Det är oförändrade siffror jämfört med föregående år.

Bland yrkesprogrammen har andelen föstahandssökande ökat mest till hantverksprogrammet och industritekniska programmet. Till det här året har 1 904 personer sökt industritekniska programmet i första hand. Det är en ökning med 365 personer jämfört med i fjol. Hantverksprogrammet har 2 991 förstahandssökande i år jämfört med 2 607 i fjol. Hotell- och turismprogrammet har ökat söktrycket  kraftigt i förhållande till programmets storlek.

Vård- och omsorgsprogrammet har minskat antalet sökande mest bland yrkesprogrammen. I fjol sökte 4 595 personer vård- och omsorgsprogrammet i första hand medan årets antal är 4 322.

Störst söktryck bland yrkesprogrammen har el- och energiprogrammet följt av fordons- och transportprogrammet.

Försäljnings- och serviceprogrammet, som har ersatt handel- och administration har fått fler förstahandssökande jämfört med i fjol. 

Totalt 87 procent var behöriga till det nationella program de sökt i första hand inför läsåret 2022/23. För yrkesprogrammen var andelen behöriga 75 procent, vilket är oförändrat jämfört med föregående läsår.

Det populäraste gymnasieprogrammet är Samhällsvetenskapsprogrammet följt av ekonomiprogrammet.

Rapporten ”Sökande och antagna till gymnasieskolan till läsåret 2022/23” finns på Skolverkets hemsida.

 

Så här många har sökt de olika yrkesprogrammen i första hand till läsåret 2022/23, (fjolårets siffror i parentes).

Barn- och fritid                4 594 (4 536)

Bygg – och anläggning     6 237 (6 060)

El och energi                   6 776 (6 501) 

Fordon och transport        6 676 ( 6 852)

Försäljning och service     4 057 ( 3 852)

Hantverk                         2 991 ( 2 607)

Hotell och turism                941 (651)

Industritekniska               1 904 (1 536)

Naturbruk                        4 360 (4 313)

Restaurang och livsmedel  2 021 (1 753)

VVS och fastighet             1 415 (1 493)

Vård och omsorg              4 322  (4 595)