Universitetets pussel: Så får man ­elever att känna sig hemma

Karin Dahl, pedagogisk konsult på Stockholms universitet.

Tröskeln från gymnasiet till universitetet är hög. Men de flesta lärosäten har ”språkverkstäder” som hjälper elever att känna sig hemma med det akademiska.

LÄS MER Syven som välkomnar till Sverige

På Stockholms universitets Studie- och språkverkstad står det akademiska skrivandet i centrum.

– Vill man använda ett fint ord så kan man säga att vi jobbar med studenters litteracitetsutveckling, säger Karin Dahl, pedagogisk konsult på universitetet, som har en master i utbildningsvetenskap och en bakgrund som gymnasielärare.

Studie- och språkverkstaden har funnits sedan tidigt 2000-tal och har en motsvarighet på de flesta lärosäten. Uppdraget är att bidra till att fler studenter med olika bakgrund och förutsättningar klarar av sina studier och når goda studieresultat.

– För att studenter ska kunna skriva behöver de kunna läsa. Och för att kunna strukturera sina skrivprocesser behöver de kunna planera och ha goda studiestrategier.

Med små medel kan man göra mycket för att bredda del­tagandet.

Förutom att stötta studenter med föreläsningar, seminarier och individuell undervisning stöttar man institutionerna i arbetet med att lägga upp undervisningen.

– Med små medel kan man som lärare göra mycket för breddat deltagande. Vår språkverkstad bygger främst på individuell handledning och återkoppling kring studenters texter, men vi undervisar också i hur man skriver bra på olika nivåer beroende på mottagare, med ett språk som motsvarar akademiska normer.

Akademisk litteracitet är något studenter utvecklar successivt inom sin utbildning, en ”tyst kunskap” de tar till sig inom den sociala och disciplinära kontexten av sitt lärande. Även om lärare har denna kunskap kan det vara svårt att uttrycka och undervisa i den explicit.

Språkverkstäder spelar en viktig roll genom att tillgängliggöra akademiskt lärande för studenter. Att jobba på att vara självständig i sina studier kräver fokus på självreglering, effektiv planering och att ställa in sig på självmotivation. Viktigt är också att förbättra läs- och skrivfärdigheter – att hantera stora mängder text och bygga upp ett stort ordförråd.

– Akademiska texter skiljer sig mycket från andra texttyper. Initialt kan mängden text och det akademiska språkets krav kännas överväldigande. Många studenter finner det utmanande i början, men med tiden blir det lättare att navigera i det akademiska språket och begreppen, vilket leder till bättre studieresultat.

Studie- och språkverkstaden håller också i workshops, skrivargrupper och andra föreläsningar på institutionernas inbjudan.

– Föreläsningen i hur man klarar sin första hemtenta brukar vara väldigt uppskattad, säger Karin Dahl, och understryker att språkverkstadens uppdrag är att utveckla förmågor som studenterna redan har:

–Vi ger råd och verktyg så att de kan utvecklas till goda akademiska skribenter.

Tema: Universitetens pussel för att locka elever

Hur lockar man elever från studieovana hem till ­högre studier? Man lägger pussel! Studievägledare har ett nätverk av allierade i universitetsvärlden. Här är alla artiklar i vårt tema.

Universitetets pussel: Vänjer elever från studieovana familjer vid tanken

Universitetets pussel: Håller koll på social snedrekrytering

Universitetets pussel: Så får man ­elever att känna sig hemma

Universitetets pussel: Hjälper de ­tveksamma att våga

LÄS ÄVEN

Nya studievägar till spelindustri

Folkhögskolor – ett lyft för spelbranschen

Skolinspektionen identifierar stor syv-brist