Debatt: Så kan skolmatematikens kris lösas

Den traditionella skolmatematiken saknar sedan länge övertygande svar på den fundamentala frågan om varför (med underordnade frågor om vad och hur), skriver matematikprofessorn Claes Johnson.
Den här artikeln publicerades ursprungligen på en tidigare version av Ämnesläraren | Lärare i matematik, teknik, naturvetenskap mm

"DigiMat kan erbjuda en lösning på skolmatematikens kris, men Skolverket stänger dörren för varje sådan diskussion", skriver Claes Johnson, professor emeritus i tillämpad matematik vid Kungliga Tekniska högskolan i Stockholm.

LÄSTIPS: Programmering lyfter inte elever i matte

Det digitala samhället bygger på matematik + programmering: Googles sökmotor, GPS, datortomografi, väderprognoser, AI, Minecraft och så vidare. Detta ger matematikämnet i skola och högskola en ny uppgift. Skolverket införde därför 2018 ny läroplan för grundskolan med programmering som en del av matematikämnet. Men Skolverket följde inte upp med fortbildning för lärare i matematik+programmering och den nya läroplanen stannade på papperet som en tom gest.

"Omvittnad permanent kris"

Det är olyckligt därför att den traditionella skolmatematiken sedan länge inte har övertygande svar på den fundamentala frågan om varför (med underordnade frågor om vad och hur), och därför befinner sig i en av alla omvittnad permanent kris. Det är inte bra, varken för elever, föräldrar och samhälle, med en skolmatematik i kris som kräver sin tribut av en timme varje dag under nio år i grundskolan, nästan lika mycket som svenska språket. Det är ingen bra start i livet för unga och en närmast omöjlig arbetssituation för lärare.

Den nya läroplanen med matematik+programmering visar en väg ur krisen genom att den fundamentala frågan om varför ges ett svar giltigt för det digitala samhället (matematik+programmering), och då kan även frågorna om vad och hur besvaras. Men då måste läroplanen omsättas i praktik i klassrummet och lärare få stöd genom fortbildning. Här har Lärarförbundet en viktig uppgift när Skolverket fallerar.

Konkret innehåll

DigiMat är nytt läromedel utvecklat tillsammans med biträdande professor Johan Jansson på KTH, som fyller den nya läroplanen med konkret innehåll och ger svar på frågorna om vad, hur och varför. DigiMat erbjuder en verklig syntes av matematik+programmering eller symbolisk+digital matematik, där matematikens symboler ges liv genom datorkod.

Det är inte den gamla vanliga skolmatematiken + ”lite programmering vad som helst” utan en ny rikare skolmatematik tillgänglig för alla elever.  

I DigMat konstruerar eleven själv genom korta enkla datorprogram en rik värld styrd av matematiska lagar. Detta ger eleven kapacitet att utforska och förstå den verkliga världen, och även skapa nya världar, genom att själv bygga och interagera med matematiska modeller, som att själv bygga datorspel och sedan spela. Eleven ges en aktiv skapande roll på samma sätt som i kreativa undervisningsformer för musik, bild och slöjd. 

"Skolverket stänger dörren"

DigiMat är en utvidgning till skolan av det omtalade reformprogrammet Body and Soul för högskolan, och kopplar så skola till högskola utan tröskel: Samma saker på alla nivåer bara olika djup och bredd.

Bästa sättet att får en uppfattning om vad DigiMat erbjuder, som lärare, rektor, förälder, politiker eller avnämare, är att bekanta sig med materialet under DigiMat Encyclopedia. Man kan också lyssna på mitt seminarium vid NCM från november 2020, samt läsa debattartiklar i Ny Teknik.

DigiMat kan således erbjuda en lösning på skolmatematikens kris, men Skolverket stänger dörren för varje sådan diskussion. Mina meriter som universitetsmatematiker ges ingen betydelse, oavsett dessa meriters värde. Skolmatematiken är toppstyrd av skolmatematiker och stängd för reform från universitetsmatematiker. Att prova DigiMat vid en skola skulle strida mot principen om likvärdighet. Skolverkets generaldirektör Peter Fredriksson har ”inte möjlighet” att lyssna på vad DigiMat kan erbjuda och låter passivt krisen fortgå.

Det är Skolverkets ansvar att se till att realiseringen av den nya läroplanen med matematik+programmering kommer igång genom fortbildning för lärare. Här kan Lärarförbundet ta initiativ mot målet att ge matematikläraren en inspirerade möjlig uppgift – i stället för som nu motsatsen.

Claes Johnson, professor emeritus i tillämpad matematik, KTH

OM LÄRAREN DEBATT

Vill DU debattera hos oss? Gör så här!

Välkommen att göra din röst hörd i Läraren Debatt. Vi efterlyser debattinlägg om såväl skolpolitik som lärarnära professionsfrågor.

Skriv cirka 3 000 tecken, underteckna med namn, titel och gärna bostadsort. Mejla till debatt@lararen.se

LÄS ÄVEN

Replik: Claes Johnsons lösning på skolmatematikens problem är inte seriös

Fortbildning i programmering gav väldigt olika resultat

It-företag programmerar om mattelärare

JARNLO: Jag gillar lärare som inte tror att de kan allt

Skolverket: Programmering inget eget ämne