Friskolans kritiserade metod granskas efter våra artiklar

Henrik Berg, matematiklärare på Watma Educations gymnasieskola Linköping Fria Läroverk, är en av lärarna som larmat om friskolekoncernens prövningsmetod som han kallar ”en käftsmäll på oss lärare”.

Underkända elever kunde höja sina betyg i matte genom att delta i en extra prövning. Efter hård kritik från lärarna har Skolinspektionen nu gjort ett oanmält besök på tre av friskolekoncernen Watma Educations skolor.
Samtidigt har myndigheten anställt den person som genomförde prövningarna.

Ämnesläraren har i flera artiklar uppmärksammat att friskolekoncernen Watma Education förra läsåret lät en centralt tillsatt matematikutvecklare och en förstelärare resa runt till tre av företagets åtta gymnasieskolor och erbjuda underkända elever att pröva sina betyg i mattekurser på nytt.

Möjligheten ledde till stark kritik från de lärare som hade satt kursbetyget F på dessa elever.

– Självklart svider det att inte bli betrodd att sätta de betyg vi anser vara riktiga, men framför allt har vi ifrågasatt prövningsmodellens legitimitet på grund av brister i rättssäkerhet och likvärdighet, sa Henrik Berg, matematiklärare på Linköping Fria Läroverk, en av de tre gymnasieskolor där prövningarna genomförts.

Larmet fick Skolinspektionen att agera

Kritiken bidrog till att Watma Educations skolor i Karlshamn, Linköping och Norrköping nyligen fick en oväntad påhälsning av Skolinspektionen.

– Utifrån uppgifter som kommit in till myndigheten – och det ni skrivit i Ämnesläraren – bestämde vi att det var dags att åka ut och titta på de här skolorna. Inspektionen gällde bedömning och betygsättning, säger Lars Gustafsson, utredare på Skolinspektionen.

Vad har ni kommit fram till?

– Vi är fortfarande upptagna med analyser av de intervjuer vi genomförde och det övriga material vi samlade in. I dagsläget kan jag inte säga något om vårt kommande beslut.

Lars Gustafsson finns på Skolinspektionens kontor i Göteborg. Uppdraget att genomföra den oannonserade inspektionen hamnade där då det fanns risk för en jävssituation om jobbet i stället utförts av myndighetens personal i Linköping eller Stockholm.

Anledningen är Skolinspektionen nyligen rekryterat två personer från Watma. Den ene är just den matematikutvecklare som utförde de kritiserade prövningarna förra läsåret.

Ämneslärarens frågor får skriftliga svar

Ämnesläraren har ställt följande två frågor till Skolinspektionen:

  1. Är det inte problematiskt att Skolinspektionen anställt en matematikutvecklare som genomfört så hårt kritiserade prövningar att myndigheten själva anser att de måste granskas?
  2. Vad sänder det för signaler om ni anställer personal som lärare hävdar ”ser till att elever som saknar grundläggande kunskaper ändå får E i matematik”?

Skolinspektionen har valt att svara skriftligt på frågorna, genom myndighetens pressansvarige Agnes Gidlund:

”Inom myndigheten utgår vi ifrån statens rutin kring rekrytering. Vi rekryterar utifrån något som benämns som Kompetensbaserad rekrytering där förtjänst och erfarenhet värderas högt. Alla anställda går igenom samma anställningsprocedur med CV, bedömning av erfarenhet, kunskap och förmågor, genomförande av intervju, granskning av intyg och betyg, genomförande av arbetsprover samt referenstagning”, skriver hon.

Matteläraren Henrik Berg välkomnar att tillsynsmyndigheten gjorde det oannonserade besöket vid de tre skolorna.

– Mycket positivt. Jag välkomnar det och det tror jag att många andra också gör. Det är bra att få ett beslut, oavsett vad det blir, eftersom vi då kommer ha något att förhålla oss till, säger han.