Boktips: Konkret handbok om iAPL

Bredda dina sakkunskaper om inkluderande APL.

Ny bok

Titel: Mångfald i praktiken – handbok för inkluderande arbetsplatser

Författare: Gabriella Fägerlind

Förlag: ID Förlag

Varför ska arbetsplatser satsa på mångfald och inkludering? Vad utmärker en inkluderande arbetsplats och en inkluderande kultur? Den här handboken går från sådana grundläggande frågor till mer detaljerade: Hur ska chefer och medarbetare agera i praktiken för att ta tillvara mångfaldens fördelar? Vad är ”omedveten partiskhet” och hur påverkar den arbetet med mångfald och inkludering?

Forskning varvas med praktiska tips och konkreta exempel ges från olika arbetsplatser. Författaren beskriver hur man kan skapa en inkluderande kultur på arbetsplatsen och lägger även viss tyngdpunkt på hur rekryteringsprocesser och processerna för karriär och utveckling kan utvecklas så att kompetenta personer inte sorteras bort på osakliga grunder vid rekrytering, utveckling och befordran.

Gabriella Fägerlind arbetar som organisationskonsult med fokus på jämställdhet, mångfald och inkludering i arbetslivet.

LÄS ÄVEN

Dimensionera och matcha – samhället måste visa vägen

Kan den nya lagen ge vägledarna en tyngre roll i skolan?

Så är det att vara syv på universitet