Elevens önskan: Fler ”fröknar” på fritidshemmet

I fritidshemmets önskelåda låg den här lappen. Mia Corneliusson arbetar på Garnvindeskolans fritidshem. Foto: Privat.

Eleverna på Garnvindeskolan i Ale får önska sig saker till fritidshemmet genom att lägga lappar i en önskelåda. På en lapp stod det ”mer fröknar”.
– Den kändes hemsk att läsa, den säger mycket om att vi inte riktigt räcker till, säger Mia Korneliusson.

Vanligtvis brukar barnen lägga förslag om nya leksaker, mer pyssel eller disco i önskelådan. Förslaget om fler ”fröknar” kändes tung att läsa, säger Mia Corneliusson, som är barnskötare på fritidshemmet.

– Jag får ofta säga ”jag inte hinner inte nu” och ”du får vänta lite” till barnen. Det är också hemskt att de inser vad som saknas på fritids, men inte de vuxna politikerna, som borde ha den insikten.

På Mia Corneliussons avdelning är 80 barn inskrivna. Fem pedagoger arbetar på avdelningen fram till mellanmålet, därefter är de runt fyra pedagoger fram till klockan 16. Ungefär 60 barn brukar vara närvarande.

”Små barn har större behov”

– Egentligen är vi inte underbemannade. Men på vår avdelning har vi ganska små barn, en förskoleklass och tre ettor. De har större behov än vad en blandad grupp med äldre barn har. Det är klart att vi skulle kunna vara fler, säger Mia Corneliusson.

Barnens önskemål tas upp på fritidsrådet. När förslaget om fler fröknar lästes upp av ordföranden blev det både protester och bifall från eleverna.

– Några ropade ”Nej, vi vill inte ha fler fröknar!”, men flera tyckte att det var bra, säger Mia Corneliusson.

Vad händer med förslaget nu?

­– Vi vet inte riktigt vad vi ska göra med det, ibland bjuder vi in rektorn som får svara på fritidsrådets frågor, men den här kan nog vara svår att svara på. Jag tror inte att det blir fler fröknar, risken är snarare att vi blir färre.

– Vi kommer att prata om det i arbetslaget och kanske ta upp det med barnen igen på de mindre samlingarna. Vi behöver fråga i vilka situationer och tillfällen de känner så, och fundera över vad vi kan göra åt det.

Gordana Stojanoska är biträdande rektor med ansvar för fritidshemmet. Hon kommenterar elevens önskemål så här:

– Jag tycker att det är jättebra att fritidshemmet har ett fritidsråd där eleverna får träna på demokrati, vilket är en del av uppdraget. Lärarna i fritidshem har kommit långt i det arbetet när såpass unga elever tänker till och uttrycker sina åsikter så här. Resursfördelningen diskuterar jag i andra sammanhang, inte med eleverna. Men, som Mia säger, så är vi inte underbemannade.

I flera kommuner planeras neddragningar på skolpersonal. Finns det sådana planer på Garnvindeskolan?

– Jag kan inte uttala mig om tjänstefördelningen inför hösten.

LÄS ÄVEN

Debatt: Sätt stopp för stora elevgrupper

Läraren Carola tar hand om 47 barn själv

Utredning: Begränsa elevgrupper och ge lönelyft