Podcast: Så lockar vi till rörelse i förskolan

Är vi för stillasittande i förskolan? Förskollärarna Elin Björkén, Fredrik Kahn och Eva Lindström pratar om hur vi gör för att planera in rörelse varje dag och hur vi kan väva in det i våra andra aktiviteter.
Den här artikeln publicerades ursprungligen på en tidigare version av Förskolan

Hur skapar vi rörelseglädje och möjlighet till fysisk aktivitet för alla barn på förskolan?

I senaste avsnittet av Förskolan pratar vi om hur vi planerar in rörelse.

– Jag tycker att vi rör på oss för lite. Det finns lite av en stillasittande diskurs i förskolan. Jag tror att det är en vanlig uppfattning att om vi bara går ut så kommer rörelsen av sig själv men så är det inte, säger Fredrik Kahn.

Elin Björkén poängterar vikten av vuxenledd rörelse. Många förskollärare kan tyvärr vara lite passiva.

– Vi har ett fantastiskt rörelserum på min förskola med ribbstolar, mattor och stora kuddar. Och jag ser ofta hur mina kollegor släpper in barnen där i någon slags rörelsekaos, men sedan sätter sig pedagogen ner och vilar en stund och tittar på och bannar barnen när de klättrar för högt, säger Elin.

Är miniröris bäst?

Men vilken sorts fysisk aktivitet är det som räknas? Det är inte alltid som förskollärarens bild av vad som är bra rörelse överensstämmer med föräldrarnas bild.

– Jag jobbade på en förskola en gång där vi var ute jättemycket. Vi var i skogen varje dag och byggde kojor och klättrade och rörde oss hela tiden. Men sedan, när brukarenkäten kom, fick vi lågt betyg för fysisk aktivitet i jämförelse med den andra avdelningen på förskolan. De var typ aldrig ute i skogen men de hade miniröris typ en kvart varje fredag. Föräldrarna värderade det högre som fysisk aktivitet, berättar Eva Lindström.

Många tänker att rörelsen sker i den fria leken utomhus men det måste ju ske överallt och den måste vara mer vuxenledd, säger Fredrik:

– Det finns ju ett folkhälsoproblem att folk rör sig för lite senare i livet. Vi måste börja i förskolan. Vi måste skapa rörelseglädje. Vi måste utmana de stillasittande barnen och då måste en vuxen vara med. Det måste finnas med varje dag, inte bara på miniröris på fredagarna. Rörelseglädjen måste finnas i allt vi gör och det måste vävas in i det andra lärandet. Jobbar vi med projekt måste det även innefatta kroppen.

LÄS ÄVEN:

Eva Lindström: Samma visa varje år … är ni redo för kaoset med utekläderna?

Konsten att ta barns bilder på allvar

Inspirerande! Sveriges enda bygglek med odling

Lyssna på Förskolan här!