Nytt nummer ute – stor konferensspecial!

Denice Sverla är drivkraft på en anpassad grundskola med SYV-perspektiv. Foto: Johan Strindberg

Välkommen till ett nytt nummer av Vi Vägledare, med extra fokus på höstens SYV-konferenser och på SYV i anpassad skola.

I och med detta nummer är den första kompletta årgången av Vi Vägledare avklarad. Och vilken resa det har varit för oss på redaktionen! Först fulla av självförtroende, efter att ha gjort vår research och identifierat fokusområden i allt från SYV i yngre åldrar till yrkets nedvärderade status ute på skolorna; sedan överrumplade av insikten att studie- och yrkesvägledning är så mycket större än vi kunde greppa med våra första utgåvor.

En av de stora SYV-frågorna, förtöjd i både framtids­spaningar och verksamheten här och nu, är dimensionering.

För det första blev vår dialog med er ­läsare avsevärt större och intensivare än vi vågat drömma om, och de erfarenheter och den kunskap ni delat med er av har gett oss en ovärderlig crash course.

För det andra har vägledarkonferenserna vi bevistat varit de mest spännande vi deltagit i under hela skolåret. Vägledar­kalendariets konferens i ­september, ”Föränderlig arbetsmarknad i nutid och framtid”, visade verkligen på vidden av den spetskompetens som yrket kräver.

Om man gillar omvärldsanalys och avancerade framtidsspaningar är det ju ­studie- och yrkesvägledare man ska bli! Då får man dessutom göra direkt samhälls­nytta, här och nu, med all den data och bredd av ­insikter man samlar på sig under ­konferenser och dagligt informationsintag. Här snackar vi research … En vägledare vi pratade med ­på framtidskonferensen gav oss fler spännande länkar till analytisk ­arbetsmarknadsforskning än vi själva lyckats samla på oss under hela året.

En av de stora syv-frågorna, förtöjd i ena änden i framtidsspaningar och i andra änden i SYV-verksamheten här och nu, är ­dimensioneringen av ­gymnasie- och vuxen­utbildningar – följaktligen också ett bärande tema på den sista av Vägledarkalendariets konferenser för året, redan nu i veckan, den 16 november.

Där kommer vi givetvis ­att närvara, både fysiskt och digitalt, och både rapportera om direkt på webben och i sociala medier samt hämta ­inspiration till nästa nummer av ­Vi Vägledare.

LÄS ÄVEN

Forskare efterlyser samarbete mellan EHT och vägledare

Vägledarna som bygger elevkunskap om skolan

Succé för Södertäljes nya SYV-verktyg