Den här artikeln publicerades ursprungligen på en tidigare version av Ämnesläraren | Lärare i praktisk-estetiska ämnen

Alla vi som arbetar med ämnet är väl medvetna om dess låga status och vad det innebär för lärarens vardag. Därför värmde den här dagen i hjärtat, skriver hkk-läraren Elina Larsson.

Den 12 augusti var verkligen efterlängtad. Hem- och konsumentkunskapslärare från hela Sverige samlades för en konferens i Lärarnas Hus i Stockholm.

Jag står utanför konferenslokalen redan en halvtimme innan förberedelserna börjar. Det är sensommar som bäst, solen skiner från en klarblå himmel och det är varmt. Marina från Lärarförbundet och Amy från ”Essinge konferens” är i full fart. Jag är så tacksam att träffa dem i aulan, utan deras arbetsinsatser och Lärarförbundets stöd hade detta inte skett. Snart börjar utställare och de andra arrangerande kollegorna anlända: det finns en smittande och förväntansfull glädje i att plocka fram material, gå igenom planeringar och dela arbetsuppgifter!

Medvetna om ämnets låga status

Jag tar emot utställare och föreläsare, går runt och pratar med kollegor, som möjliggjort detta unika tillfälle. Vi i Lärarförbundets Nationella nätverk för hem- och konsumentkunskapslärare och Svenska kommittén för hushållsvetenskap har arbetat nästan ett år för att förverkliga denna dag. Det känns som ett samarbetsmirakel. För första gången har det skapats ett utvecklingstillfälle som är tillgängligt för alla hkk-lärare och från hela landet – utan att det kostar något! Alla vi som arbetar med ämnet är väl medvetna om dess låga status och vad det innebär för lärarens vardag. Det är ett tråkigt faktum att de flesta hkk-lärare inte får delta i konferenser på arbetsgivarens bekostnad: det är en liten procent som kan ta ledigt för att delta i utbildningstillfällen och ännu färre som får betalt för att delta i konferenser. Redan från början var vår grundtanke att skapa ett likvärdigt fortutbildningstillfälle för de hkk-lärare som befinner sig långt borta från storstäderna och arbetar i utsatta områden. Vi vet också att många hkk-lärare saknar kollegor och kollegialt samarbete.

Det värmer i hjärtat att se strömmen av glada lärare slingra sig in i lokalen, det hälsas och kramas, och pratet bubblar i foajén. Försäkringsbolaget Min Trygghet finns längst framme med sina broschyrer, de har varit vår trygghet i denna konferens och sponsrat oss med två härliga fikatillfällen och en god lunch. Lärarförbundet och Lärarnas Riksförbund står välkomnande sida vid sida – snart ska vi bli ett!

Viktiga aspekter lyfts upp

Förlagen Liber och Bonnier är med, de visar sina nya läromaterial och diskuterar med väldigt många intresserade lärare. Veronica Tagesson berättar om sin praktiska Klövra-app som underlättar undervisningen inom privatekonomi. Och Anna Huzell från BUS (Budget- och skuldrådgivarnas yrkesförening) förklarar deras viktiga arbete. Det delas ut mycket gratismaterial och många vill bli medlemmar i SKHV, Svenska kommittén för hushållsvetenskap.

Vi njuter av en härlig lunch i den övre salen, där man har en utsikt över vattnet vid Tranebergs sund. Tiden känns för kort då samtalsämnena är många och det finns många som man vill hinna prata med.
Dagen har ett gediget innehåll: vi har med de statliga institutionerna som ligger närmast ämnets innehåll, samt ett flertal forskare inom ämnesområdet. Den nya läroplanen för grundskolan tas i bruk nu och det är ytterst viktigt att få höra konkreta fakta om Lgr22, få ta del av ny forskning, samt få tips för sin undervisning.

Skolverkets Sabina Westerlund är på plats och föreläser om det nya inom ämnets centrala innehåll och bedömning samt betygsättning. De nya betygskriterierna är tongivande för undervisningen, både för lärarens eget arbete och för elevernas lärande. Konsumentverket presenterar och delar ut sitt material, som underlättar lektionsplanering. Livsmedelsverkets Åsa Brugård Konde berättar om Nyckelhålet, matvanekollen, livsmedelsdatabasen och materialet svinnrik, samt att det finns mycket material för lärare på hemsidan. Efter varje föreläsning finns det ett tillfälle för frågor: deltagarna är flitiga att ta upp sina funderingar och det lyfts upp viktiga aspekter inom ämnet.

Vill bygga vidare på detta

Vi får lyssna på föreläsningar om flera intressanta forskningsämnen: Ingela Bohm från Umeå universitet talar om tidens problematik inom undervisningen, Gita Berg från Uppsala universitet berättar om hälsobegreppet inom hkk-ämnet, både i kursplanen och i praktiken. Till slut talar Lolita Gelinder från Mälardalens högskola om smak för hållbar mat.

Strax innan klockan 16 är dagen slut. Det är nästan vemodigt att säga adjö, dock verkar det som att konferensen har inspirerat de flesta och även om man är trött, så ger man sig hemåt med ny motivation och kunskap.

Vilken dag! Allt fungerade väl. Enligt enkätsvaren tyckte de flesta deltagare att konferensen gav mycket bra information och var välorganiserad. Sammanlagt 140 personer var närvarande på plats och 274 var anmälda via länk. Alla föreläsningar spelades in och de som har anmält sig har tillgång till filmerna under de kommande 30 dagarna.

Nu kan jag bara säga: Tack till alla medverkande! Jag önskar att det finns möjlighet att skapa en lika lyckad konferens i framtiden.

LÄS ÄVEN

En heldag om hkk-ämnets framtid

Debatt: Hkk-ämnet kan faktiskt rädda liv

Debatt: Hkk – ett ohållbart litet hållbarhetsämne

Lärarna som förväntas göra extra allt

De tar strid för skolans minsta ämne