En heldag om hkk-ämnets framtid

Efter sommaren är det dags för en heldagskonferens för lärare i hem- och konsumentkunskap. Hkk-läraren och Ämneslärarens krönikör Elina Larsson (till vänster) är en av initiativtagarna. Föreläser gör bland annat Lolita Gelinder (till höger), forskare vid Mälardalens universitet. Foto: Oskar Omne och David Naylor
Den här artikeln publicerades ursprungligen på en tidigare version av Ämnesläraren | Lärare i praktisk-estetiska ämnen

Hur kommer den nya kursplanen att påverka undervisningen i hem- och konsumentkunskap? Den frågan står i fokus under en unik konferens. Vi har pratat med hkk-läraren Elina Larsson om varför du inte vill missa det här tillfället att möta dina ämneslärarkollegor.

Den 12 augusti hålls en nationell konferens för hem- och konsumentkunskapslärare med fokus på den nya kursplanen. Initiativtagare är Svenska kommittén för hushållsvetenskap (SKHV) och Lärarförbundets nationella nätverk för hem- och konsumentkunskapslärare. Hkk-läraren Elina Larsson, krönikör i Ämnesläraren, forskare och drivande i de båda arrangerande nätverken, tror att lärare i grundskolans minsta ämne känner ett stort behov av att få information om hur nya läroplanen, Lgr22, kommer att påverka undervisningen. Mycket beroende på att möjligheterna att förkovra sig i nya styrdokumenten troligtvis har varit högst begränsad i flera skolor.

– Tyvärr är det sällan vi hkk-lärare får gå på konferenser. Allting är kostnadsfritt och jag tycker verkligen att man ska ta chansen att ta del av det här. Vi arrangörer har arbetat med den här dagen på vår fritid under ett helt år, allt för att alla ska få en likvärdig chans att prata om Lgr22, säger Elina Larsson och tillägger att konferensen även sänds online.

Hur ska man hinna?

En av de frågor som ska behandlas är ständigt aktuell: Hur man som hkk-lärare faktiskt ska hinna med kursplanens hela kunskapsinnehåll, vilket forskaren Ingela Bohm från Umeå universitet ska problematisera. Det vill säga hur nya läroplanen kommer att påverka lärarnas tidsplanering.

En annan av föreläsarna är undervisningsrådet Sabina Vesterlund på Skolverket som ska berätta om de kommande förändringarna i hkk-ämnet, både vad gäller bedömning och innehåll.

Hållbart och hälsosamt

Titeln på forskaren Lolita Gelinders föreläsning är ”Smak för hållbar mat?”, berättar Elina Larsson.

– Miljö och ekonomi lyfts upp i Lgr22 så hennes föreläsning ska handla om hur man kan agera rätt och vettigt i samband med hållbarhet och konsumtion utifrån frågeställningarna: Vad väljer vi, vad använder vi och vad kan vi återanvända?

Även Livsmedelsverket kommer vara på plats och presentera sitt nya undervisningsmaterial. Gita Berg, från Institutionen för kostvetenskap, har ett bidrag som tangerar samma område.

– Hon ska prata om relationen mellan mat och hälsa och hur vi kan få elever att tänka mer hälsosamt, säger Elina Larsson.

Här är dagens föreläsningar:

  • ”Nyckelhålet, tallriksmodellen och annat matnyttigt”. Åsa Brugard-Konde, Livsmedelsverket.
  • ”Den ändrade kursplanen i hem- och konsumentkunskap”. Sabina Vesterlund, Skolverket.
  • ”Problemet med tid i hem- och konsumentkunskap”. Ingela Bohm, Umeå Universitet.
  • "Bilen tankar du med bensin, kroppen tankar du med mat – undervisning om mat för hälsa i hkk”. Gita Berg, Uppsala universitet.
  • ”Smak för hållbar mat?”. Lolita Gelinder, Mälardalens universitet.

Konferensen äger rum på Lärarnas hus i Stockholm. Den är gratis och sänds även digitalt. Lunch och fika ingår.

Anmäl dig här.

LÄS ÄVEN

Debatt: Hkk-ämnet kan faktiskt rädda liv

Debatt: Hkk – ett ohållbart litet hållbarhetsämne

Lärarna som förväntas göra extra allt

De tar strid för skolans minsta ämne