Vägledare om hur man fångar en hel grupp

Tina Ryde, Erik Mannikoff Petersson och Mia Runnholm.

Vi frågar tre studie- och yrkesvägledare om gruppdynamikens roll och utmaningar.

LÄS MER Hur jobbar ni med vårdnadshavare? Vägledare svarar

Tina Ryde, Gagnef:

1. Hur arbetar du med grupper i ditt arbete med vägledning?

– Jag arbetar främst inom svenska för invandrare, där har jag lektioner i klasserna två gånger per termin och det fungerar bra. Vi kan ha olika teman utifrån vad som känns mest relevant för just den klassen just för tillfället. Där har jag en kort intervju med klassernas lärare före planering av ­kommande lektion. 

2. Hur samarbetar du med lärare och annan skolpersonal i ditt grupparbete?

Förutom med lärare samarbetar jag med speciallärare och har lektioner kring arbetsmarknaden i Sverige och att identifiera sina egenskaper och styrkor, att kunna uttrycka sina meriter, formella och informella. Det finns alltid meriter och egenskaper att lyfta fram och detta behöver eleverna få hjälp att göra synligt.

3. Vilka är de vanligaste utmaningarna du möter när du arbetar med grupper?

Den största utmaningen ligger i att få lektionsinnehållet relevant för så många som möjligt. SFI-eleverna är på väldigt olika nivå i sin kunskap om arbetsmarknad och arbetsliv. Vissa har arbetat i många år medan andra aldrig har arbetat. Vissa har arbete i Sverige och förstår hur det fungerar med skatter och anställningsintervjuer medan andra aldrig har hört orden.

Erik Mannikoff Petersson, Vara:

1. Hur arbetar du med grupper i ditt arbete med vägledning?

Mestadels handlar det om att ge envägsinformation till en grupp eller klass. Det blir sällan man kommer ut och arbetar med den snäva delen av vägledning. Det blir inte så ofta jag har lektionsupplägg kring prao eller liknande.

2. Hur samarbetar du med lärare och annan skolpersonal i ditt grupparbete?

Innan eleverna ska ut på sin första prao arbetar de med arbetsmarknadsfrågor och fackföreningar i sina klasser. Det är viktigt att de får med de glasögonen så att de kan prata och förhålla sig till ämnen som yrke, jämställdhet och utveckling innan de går ut på sin första prao. Så för mig handlar det om att använda lärarnas ämnen och visa dem hur de tangerar mitt syv-perspektiv. 

3. Vilka är de vanligaste utmaningarna du möter när du arbetar med grupper?

Att vinna gruppen och få eleverna att tycka att det är intressant. Det gäller förvisso i allt arbete med alla grupper, att fånga deltagarnas uppmärksamhet. Vi vägledare är vana att arbeta i den snäva delen med det individ­baserade mötet. Det är en speciell kompetens­ att få i gång processer på gruppnivå och nå fram utan att kunna stämma av med varje person.

Mia Runnholm, Borlänge:

1. Hur arbetar du med grupper i ditt arbete med vägledning?

Jag informerar elever om arbetsmarknad, yrkesliv och annan sysselsättning som kan vara aktuell efter gymnasiet. Inför APL har jag elevsamtal och arbetar med mentorerna på de olika programmen i elevförberendande syfte. Inför gymnasieavgången blir det mer information än vägledning, om ­arbetslivet, myndighetkontakter och stöd från kommuner och andra instanser. ­Vägledning fungerar bäst individuellt.

2. Hur samarbetar du med lärare och annan skolpersonal i ditt grupparbete?

Jag har tillsammans med lärare i samhälls­kunskap ett samarbete när det gäller framför allt förberedelser inför APL samt till elever i årskurs 4 inför att de ska sluta. Eleverna får träna på att skriva cv och på vad som är viktigt att tänka på när man ska söka jobb.

3. Vilka är de vanligaste utmaningarna du möter när du arbetar med grupper?

Att eleverna föredrar att ha enskilda samtal, det kan vara svårt att koncentrera sig när man är i en grupp samt att man har så olika förutsättningar att ta in information och få en bra dialog. Eleverna har ofta annan problematik som kan påverka deras val­möjligheter och som man kan behöva prata om, då kan det vara svårt att hitta en bra nivå i ett gruppsammanhang.

LÄS ÄVEN

Hur jobbar ni med elever med funktionsnedsättningar? Vägledare svarar

Vägledare svarar om läroplan och lärarsamarbete

Får ni tillräckligt med utrymme i skolan? Vägledare svarar