Hur jobbar ni med vårdnadshavare? Vägledare svarar

Therese Björkman, Karin Göthberg och Nicole Galvez.

Vi frågar tre studie- och yrkesvägledare hur de bygger relationer med vårdnadshavare.

Therese Björkman, Hammarö:

1. Hur arbetar du för att bygga förtroende med vårdnadshavare?

Jag betonar vikten av öppenhet och transparens och att de berättar vad de tycker och tänker. Jag uppmuntrar dem att kontakta mig om de har frågor eller funderingar kring prao, gymnasieval eller annat. Jag försöker vara med på föräldramöten och vara synlig för vårdnadshavarna. När det behövs har de då ett ansikte på mig, då är det enklare för dem att ta kontakt. Sen är det ju självklart så att det blir personliga besök för vissa.

2. Finns det några särskilda utmaningar i samverkan med vårdnadshavare?

Inget jag reflekterat över personligen. Jag upplever att vi har en bra balans i vårt samarbete och att vårdnadshavarna har förtroende för mig som yrkesvägledare, och tvärtom!

3. Hur hanterar du situationer där vårdnadshavares önskemål skiljer sig från elevens?

– Mitt huvudfokus är att arbeta med elevens självkännedom, att försöka stärka de egna valen och besluten eftersom det är eleven som ska följa den valda vägen, inte föräldrarna. Skapa en trygghet. Jag diskuterar även vad som kan hända efter gymnasiet och hur viktigt det är att föräldrarna har en bred kunskap om de olika möjlig­heterna som finns för deras barn.

Karin Göthberg, Västervik:

1. Hur arbetar du för att bygga förtroende med vårdnadshavare?

Jag understryker vikten av att vi alla arbetar åt samma håll. Det brukar vara ett hållbart sätt att bygga relationer på. Ibland behöver jag ta extra steg, som att ringa vårdnadshavarna och förklara att vi behöver samarbeta. Skolan har inte alltid svaren, och vi behöver tillsammans bidra för att barnen ska lyckas. Ibland deltar jag även i utvecklingssamtal så att vårdnadshavare och elev hör samma saker samtidigt.

2. Finns det några särskilda utmaningar i samverkan med vårdnadshavare?

Det är viktigt att föräldrar som själva haft en negativ skolgång inte överför de känslorna till sina barn. Om föräldrarna talar negativt om skolan hemma kan det vara svårt att ändra den uppfattningen. Det är viktigt att vi uppmuntrar till en gemensam syn, särskilt om föräldrarna har olika föreställningar om skolans organisation och vad som behövs för barnens framgång. 

3. Hur hanterar du situationer där vårdnadshavares önskemål skiljer sig från elevens?

– Jag bjuder in elev och vårdnadshavare till gemensamt samtal så att eleven får en chans att förklara sin synpunkt. Jag assisterar i kommunikationen mellan barnet och vårdnadshavarna. Om eleven känner sig tvingad till ett visst beslut brukar det hjälpa när hen förklarar sin ståndpunkt medan jag, som vägledare, modererar samtalet. Föräldrar vill i regel sina barns bästa.

Nicole Galvez, Örnsköldsvik:

1. Hur arbetar du för att bygga förtroende med vårdnadshavare?

Jag prioriterar att ha en regelbunden kontakt med dem. Jag är inte rädd för att ta initiativet och ringa upp när det behövs. Föräldramöten är också utmärkta tillfällen för mig att skapa band med vårdnadshavarna. Generellt försöker jag delta i skolans alla möten och evenemang där jag har möjlighet att träffa vårdnadshavarna.

2. Finns det några särskilda utmaningar i samverkan med vårdnadshavare?v

Ja, att få tillgång till tillfällena när ­vårdnadshavarna är på skolan, som ­föräldramöten, öppet hus och andra ­evenemang. Eftersom rektorn inte är min direkta chef får jag inte alltid all information om skolans aktiviteter, så ett gott samarbete med lärarkollegiet är avgörande. Vårdnadshavarna ska kunna sätta ett ansikte på mig.

3. Hur hanterar du situationer där vårdnadshavares önskemål skiljer sig från elevens?

Om jag redan har pratat med eleven och förstått dennes önskemål kan jag med elevens tillstånd också prata med vårdnads­havarna. Målet är att hjälpa dem att förstå processen tidigt, så att vi kan överbrygga eventuella åsiktsskillnader. Jag försöker skapa kontakter tidigt under läsåret så att det går att uppmärksamma och arbeta aktivt med det.

LÄS ÄVEN

Hur jobbar ni med elever med funktionsnedsättningar? Vägledare svarar

Vägledare svarar om läroplan och lärarsamarbete

Får ni tillräckligt med utrymme i skolan? Vägledare svarar

Sveriges Lärare kräver satsning på vägledare