Lisa drar nytta av musiken på fritids

Lisa Gustavsson trivs med sin kombinerade tjänst. Foto: Kristina Wirén
Den här artikeln publicerades ursprungligen på en tidigare version av Fritidspedagogik

Lisa Gustafsson ser mest fördelar med att kombinera sitt ämne med fritidshemmet. Relationsbyggandet på fritids underlättar också hennes undervisning i musik.

Tolv elever i årskurs fyra på Valhallaskolan i Oskarshamn sätter sig bakom klaviaturerna i musikklassrummet. Lisa Gustafsson har bestämt sig för att sätta lite press på dem den här lektionen. De har övat på piano hela terminen. Nu ska de försöka spela en låt tillsammans, efter att bara ha övat i tio minuter. Låten, ”In the djungle”, känner de till väl. Lisa Gustafsson  har haft gruppen i musik sedan lågstadiet och de har sjungit den många gånger tillsammans. Hon har skrivit ackorden på tavlan och sätter sig med gitarren och spelar med, för att göra rytmen tydlig. Skolans biträdande rektor Roger Nilsson, som närvarar för att han ska vara med på den här intervjun, sätter sig bredvid henne och ansluter till ”bandet” på bas. 

Som körsångare sedan barndomen och med ett stort intresse för musik känner sig Lisa Gustafsson trygg med sitt ämne. Hon ser musikundervisningen som en bonus i arbetet som lärare i fritidshem.
– Om jag skulle tvingas att välja så skulle jag välja fritidshemmet, där mitt hjärta är. Men så länge förutsättningarna är bra fortsätter jag med båda. Jag har nästan en 50–50 fördelning mellan musik och fritids, men snäppet mer fritids eftersom jag inte vill ha en lärartjänst. Jag vill inte missa loven, då man kan ha fritids mer ordentligt, säger hon.

Bra kollegor att planera med

I motsats till många andra som har svårt att få de två uppdragen att gå ihop tycker Lisa Gustafsson att hon har fått redskap för att klara av det.
– Jag har väldigt bra kollegor och en chef som vet vad jag vill. Jag är med på arbetslagsmöten och avdelningsplanering i fritidshemmet och har tid till planering för både fritids och musiken. 

I och med att Lisa Gustafsson har tre kollegor som också är behöriga att undervisa i fritidshemmet så är hon inte ensam om planeringen på den åldersblandade avdelningen, med runt 80 barn i årskurs 1–5. Kollegorna samarbetar kring teman på fritidshemmet, som senast när de hade digitalt tema och jobbade med spel, robotar och pratade om dilemman på nätet.

Lisa Gustafsson med sin elev Kurdo Mosa i årskurs fyra.

– Runt jul har vi ett musiktema då vi sjunger och spelar tillsammans, då är det jag som håller i det, men mina kollegor är också musikintresserade och hjälper till. 

Det finns en vinning åt båda håll att hon undervisar både i fritidshemmet och i musik, betonar hon.
– Jag använder ofta musiken på fritids, exempelvis när vi har samlingar kan jag plocka upp sånger vi sjungit på musiklektionerna.

På motsvarande sätt har hon nytta av relationerna hon får med eleverna på  fritidshemmet i musikundervisningen. Det bidrog till att musiklektionen som Fritidspedagogik var med på kunde vara både skämtsam och utmanande. Eleverna vet när de blir för tramsiga, säger hon.
– Eftersom jag träffat dem på fritids har jag lärt känna deras styrkor och svagheter på ett annat sätt. Särskilt med elever som det kan bli stökigt och snurrigt kring, då kan jag plocka upp en särskild låt som jag vet att just den eleven tycker om.  

Lisa Gustafssons schema ser ändå fullmatat ut med tio musiklektioner i veckan och eftermiddagar på fritidshemmet. Men det underlättar att musiklektionerna ligger samlade, förklarar hon, och ofta kan hon använda samma upplägg för flera lektioner. Förmiddagarna är för det mesta fredade till planering. Totalt har hon fyra timmar planering till fritidshemmet och fem timmar till musiken.

Roger Nilsson är Lisa Gustafssons rektor på fritidshemmet.

Inför varje läsår diskuterar Roger Nilsson, som är rektor för fritidshemmet, med rektorn för årskurs F-6 hur lärarnas scheman ska se ut utifrån de olika verksamheternas behov.
– Vissa fasta grejer som Lisa har kan jag inte kompromissa med: arbetslagstiden med fritidshemmet på förmiddagarna, avdelningsplaneringen och utvecklingsdagen en gång i månaden. Samtidigt behöver hon även vara med när skolan har konferenser om betyg och bedömning eftersom hon sätter betyg, säger han. 

Det är lite jobb med att få ihop det, konstaterar han, men han tycker att det är värt det.
– Det är jätteviktigt att ha möjlighet att vara med när det är apt, studiedagar och sådant för att känna delaktighet. 

Är det en fördel att som lärare i fritidshem även ha behörighet i ett prest-ämne när man söker jobb på er skola?
– På ett sätt är det betydligt lättare med fritidspedagoger som har den gamla utbildningen, eftersom man ”äger” dem. Samtidigt, ur ett elevperspektiv, är det berikande att din idrottslärare och musiklärare finns på fritids också. Det blir en trygghet för många elever. 

Lisa Gustafsson funderar en stund över frågan om det inte finns några nackdelar med det dubbla uppdraget. Det är inte alltid enkelt att ha två chefer, säger hon till slut.
– Jag har både min fritidschef och skolans rektor för åk 1-6 som jag behöver vända mig till, och de är inte alltid överens. Men min fritidsrektor säger ifrån när skolan drar i mig, eftersom han vet att fritids kommer i första hand för mig.

– Och jag kan förstå att alla inte orkar med att gå nästan direkt från skolan till fritidshemmet. Det beror lite på hur man är som person. Mina kollegor på fritidshemmet är världsbäst, vi stöttar varandra, och likadant i skolan hjälper vi varandra, det är superviktigt. Annars hade jag inte orkat.

Lisa och Rogers tips för att dubbla uppdrag ska funka

  1. Dialog mellan rektorerna för fritidshemmet respektive skolan är jätteviktig för att få förståelse för varandras verksamhet. Det är bra med en riktad chef för fritidshemmet som värnar om verksamheten och bevakar dess intressen.
  2. Var envis och stå på dig som rektor för fritidshemmet.
  3. Lägg scheman där ämneslektionerna ligger samlade vissa dagar så att det inte blir för hattigt, med snuttar här och där.
  4. Ha en öppen dialog med dina lärarkollegor om vad du kan tänka dig att göra och vad du behöver för att det ska funka, så att de får en förståelse för ditt uppdrag.