Dubbla uppdrag – vilken lön kan jag kräva?

Lärare i fritidshem som även undervisar i ett ämne bör jämföra med ämneslärarnas löner i sina löneanspråk. Det rådet ger Lärarförbundets fackliga vägledare. Foto: Adobe Stock/Getty.
Den här artikeln publicerades ursprungligen på en tidigare version av Fritidspedagogik

Lärarförbundets expert svarar på frågor om vad som gäller kring lön, lov och arbetstider för dig som både undervisar i fritidshemmet och i skolan.

Vilken lön ska jag kräva?

Lärare i praktisk-estetiska ämnen har i genomsnitt lite högre lön än lärare i fritidshem. Om du ska utföra båda uppdragen så bör du ta höjd för det i ditt löneanspråk. Utgå inte enbart från lönestatistik för lärare i fritidshem, utan sikta högre än så. Ta reda på lönenivån hos arbetsgivaren och be om mer än du tror att du kan få, så att det finns en prutmån. Det är viktigt att köpslå och förhandla!

LÄSTIPS: Ferietjänst eller semestertjänst?

Hur mycket undervisningstid är rimligt? 

Det är svårt att ge ett rakt svar, man måste titta på hela tjänsten. Använd lärare som har en ferietjänst som måttstock. Lite mer än hälften av den reglerade arbetstiden bör vara öronmärkt för undervisning, resten går åt till andra uppgifter som möten, betygssättning, bedömning, omställningstid och praktiska göromål inför lektioner. Lärare med ferietjänst har en fredad tid för planering under sin förtroendetid, som de med semestertjänst saknar. Om du har noll förtroendetid så är det rimligt att hälften av din arbetstid som ämneslärare går till lektioner, kanske mindre, för att du ska hinna med planering. 

Hur mycket tid för planering och för- och efterarbete ska jag ha?

Arbetsgivaren ska säkerställa att du har rätt förutsättningar oavsett vad du är lärare i, enligt både skollagen och arbetsmiljölagen. Vad det innebär i tid kan variera beroende på hur ditt uppdrag ser ut. En vanlig brist är att schemat är uppstyckat med småsnuttar av planering här och där. För att få goda förutsättningar för planering och reflektioner behöver du ha längre planeringspass. 

Måste jag arbeta på loven?

Om du har nästan 50 procent ämnesundervisning i din tjänst så gäller det alla veckor, även på loven. Det är guldtillfällen till att fokusera på för- och efterarbete och innehållet i lektionerna. Alla rektorer tänker tyvärr inte så utan förutsätter att du ska vara hundra procent i fritidshemmet på lovet.

Hur mycket ställtid har jag rätt till?

Ställtiden är inte reglerad i kollektivavtal. Men det finns stöd för omställningstid för att förebygga stress och ohälsa i arbetsmiljölagen. Många skolor tillämpar ställtid mellan skola och fritidshem för att lärarna ska kunna ladda om.

Vad menas med ”uppehållstjänst”?

Uppehållstjänst bygger på att den anställde avstår från en viss procent av sin egen lön för att på så sätt bekosta sina extra lediga veckor utöver semestern. Lärarförbundet avråder från en sådan överenskommelse eftersom det sänker den sjukpenninggrundande inkomsten och påverkar pensionen. Om rektorn anser att verksamheten kan avvara någon de extra lediga veckorna som en uppehållstjänst innebär, så bör det finnas möjlighet att lika gärna erbjuda en ferieanställning i stället.