Ska jag ha semestertjänst eller ferietjänst?

Rådgivaren Ulla-Karin Ervik på Sveriges Lärare märker att anställningsformen inte är självklar för dem som jobbar som lärare både på fritidshem och skola. Foto lärare: Adobe Stock
Den här artikeln publicerades ursprungligen på en tidigare version av Fritidspedagogik

De nuvarande arbetstidsmodellerna är inte utformade för lärare i fritidshem med dubbla uppdrag, konstaterar Ulla-Karin Ervik, facklig vägledare på Sveriges Lärare.
– Det behövs ett anpassat arbetstidsavtal för dem, säger hon.

LÄSTIPS: Dubbla uppdrag – vilken lön kan jag kräva?

Ska jag ha ferietjänst eller semestertjänst? Det är en vanlig fråga som Ulla-Karin Ervik får från lärare i fritidshem som även undervisar i skolan. Svaret är att om mer än hälften av din tjänst är som undervisande lärare så ska du ha en ferietjänst, enligt det kommunala kollektivavtalet. Principen tillämpas även av de flesta privata arbetsgivare. Det finns dock inget som hindrar att man har en ferietjänst även om man har en mindre andel undervisning.
– Bland våra medlemmar är förskollärare som undervisar i förskoleklass ofta superintresserade av ferietjänst, även lärare i fritidshem är lite lockade av det. Men det blir komplicerat eftersom de inte arbetar på loven då, säger Ulla-Karin Ervik. 

Fritidslärarna slits mellan olika verksamheter

Hon konstaterar att ingen av arbetstidsmodellerna är optimala för fritidslärarna som också undervisar i skolan.
– De slits mellan en terminsbaserad verksamhet och en verksamhet som har sitt fokus utanför skoltid. Det är viktigt att se över om det behövs en ny variant av avtal för dem. Alternativt att man i högre utsträckning använder sig av ferietjänst. Alla lärare i fritidshem behöver kanske inte arbeta på loven? Samtidigt tycker många att loven är den bästa tiden, säger Ulla-Karin Ervik.

Hos vissa arbetsgivare finns lokala arbetstidsavtal som är anpassade för lärare i fritidshem och förskoleklass. Dessa avtal är en variant av ferieanställning, men med högre andel reglerad arbetstid och lägre andel förtroendetid, ibland kallade ”40+5”-avtal.

Lärarförbundet avråder bestämt från anställningar där hälften av ens arbetstid regleras som ferietjänst och den andra hälften som semestertjänst.
– Det blir väldigt krångligt, exempelvis får du inte så stor valmöjlighet när du kan ta semester. Du kan ställas inför situationer där du inte är överens med arbetsgivaren. 

Det är mycket att hålla reda på när man söker jobb. Hur ska man ska man tänka?
– Mitt bästa tips är att ringa oss fackliga vägledare på Lärarförbundet Kontakten innan du ska på anställningsintervju, alternativt ta stöd från ett ombud på arbetsplatsen eller lokalavdelningen.  

Vilka fördelar finns med att ha dubbla uppdrag?
– Den nya utbildningen öppnar möjligheter för dem som är attraherade av att vara mer delaktiga i skolan och kombinera sin fallenhet för ett ämne med att arbeta i fritidshemmet. Löneskillnaderna gör att det också blir en statushöjande fråga. Samtidigt är det extremt viktigt att skickliga lärare i fritidshem får fortsätta jobba med barnens sociala och emotionella utveckling.

Så fungerar anställningsformerna

Ferietjänst: Arbetstiden komprimeras på 194 arbetsdagar per läsår och består av reglerad tid och förtroendetid. Den reglerade arbetstiden är i snitt sju timmar om dagen, vilket motsvarar 35 timmars arbetsvecka, och i genomsitt 10 timmar förtroendetid som läraren fritt får disponera över under hela året. Med ferietjänst är du ledig under skolloven. 

Semestertjänst: Som semesteranställd arbetar du i genomsnitt 40 timmar per vecka, men fler dagar per läsår. Du har 25 lagstadgade semesterdagar per år och ansöker om när du vill ha semester. Antalet semesterdagar kan vara fler beroende på kollektivavtal och ålder.