Flickor väljer bort matte – trots att de är bättre

Maaike van der Vleuten är doktor i sociologi på institutet för social forskning vid Stockholms universitet. Foto: Daniel Rossetti/SU
Den här artikeln publicerades ursprungligen på en tidigare version av Ämnesläraren | Lärare i matematik, teknik, naturvetenskap mm

Flickor väljer ofta bort matematik – trots att de generellt är bättre på matte än pojkar. Lärarna kan spela en viktig roll för att bryta mönstret genom att motverka könsnormer och kamratpåverkan, menar forskaren Maaike van der Vleuten.

Naturvetenskap, teknik och matematik leder ofta till yrken med hög prestige och hög inkomst. Ändå väljer begåvade tjejer att inte utbilda sig inom dessa områden.

I en ny studie har forskaren Maaike van der Vleuten undersökt om förklaringen är elevernas relativa förmåga, det vill säga att du väljer matteinriktning om du är jämförelsevis bra på matte.

– Eftersom pojkar är bättre i matematik än språk är det rationellt för dem att välja naturvetenskap. Eftersom flickor är bra i både språk och matematik, är det lika troligt att de väljer andra ämnesområden än naturvetenskap, säger Maaike van der Vleuten, doktor i sociologi vid institutet för social forskning (SOFI), Stockholms universitet.

Tydliga mönster tidigt

I studien använder hon sig av data från Nederländerna, där eleverna väljer studieinriktning redan i 15-årsåldern. Vilken inriktning de väljer är väldigt viktigt eftersom deras fortsatta utbildning efter gymnasiet är beroende av det valet.

– Vill du till exempel bli läkare måste du välja naturvetenskap och hälsa, eller naturvetenskap och teknik. Väljer du någon av de andra två inriktningarna blir det väldigt svårt att studera medicin efter gymnasiet, säger Maaike van der Vleuten.

Hennes undersökning visar att det redan vid 15 års ålder syns tydliga mönster i hur eleverna väljer. Pojkar väljer hellre naturvetenskap och teknik, medan flickor föredrar de mer språkorienterade områdena.

Lärarnas inflytande är viktigt

Men Maaike van der Vleuten understryker att resultaten ändå inte förklarar könsskillnader i valen.

– Vi kan se att relativ förmåga är viktig. Ungdomar väljer oftare områden de är jämförelsevis bättre på. Men vad jag kan se skiljer sig inte den här effekten mellan pojkar och flickor, säger hon.

Familjebakgrund har också stor betydelse för elevernas studieval.

– Kommer du från en högutbildad bakgrund är det mer sannolikt att du är bättre på matematik. Den effekten är större för flickor, men förklarar inte könsskillnaderna i studievalen, säger Maaike van der Vleuten.

Är den relativa förmågan tydlig även i andra ämneskombinationer?

– Ja, jag tror det gäller i allmänhet att du väljer det du är bättre på. Jag ser inga skäl för att det skulle vara annorlunda i andra ämnen.

Hur kan lärarna använda dina forskningsresultat?

– För elever är det väldigt viktigt vad kamraterna tycker, men vad lärarna tycker och gör spelar också stor roll. Har du en kvinnlig lärare i matematik är flickor mer benägna att välja matte. Lärare kan ha ett avgörande inflytande genom att till exempel uppmuntra flickor att välja matte och naturvetenskap. De kan motverka könsnormer och kamratpåverkan, säger Maaike van der Vleuten.

LÄS ÄVEN

Forskare: Så blir fysiken tillgänglig för fler

Nya siffror: Ointresserade elever stort problem i matte- och NO-undervisningen

Forskare: Matte kan väcka förtvivlan hos vissa elever

Elever har lågt självförtroende i matte och NO