Forskare: Matte kan väcka förtvivlan hos vissa elever

Jag tror att hela grundskolan behöver erbjuda en bredare matematikundervisning som bekräftar och inkluderar eleverna och deras resurser, säger Petra Svensson. Foto: Malmö Universitet
Den här artikeln publicerades ursprungligen på en tidigare version av Grundskolläraren

Petra Svensson, lektor i matematikdidaktik vid Malmö universitet, har skrivit en avhandling om hur elever med utländsk bakgrund upplever sina möjligheter att lära sig matematik.

Hur genomförde du din studie?

– Jag valde att genomföra gruppintervjuer med elever i årskurs nio eftersom de har gått igenom hela grundskolan, hade en uppfattning av matematikundervisning och hade gjort sitt gymnasieval. Vissa kände hopp, men främst en förtvivlan när det kom till matematikundervisningen.

Vad berodde det på?

– Många nämnde språket som ett hinder, i relation till textuppgifter. Men huvudorsaken handlade om hur eleverna tolkade sina möjlig­heter i relation till den lärandemiljö och det sociopolitiska sammanhang de befann sig i.

Hur då?

– Det visade sig att de var medvetna om hur matematikläxor och föräldrars roll framställs i media. Eleverna försökte matcha den normen samtidigt som de kände att deras föräldrar inte kunde leva upp till rollen som ”den gode föräldern som hjälper sitt barn”, även om de själva ville. De uttryckte även känslor av orättvisa i relation till ”svenska elever” på grund av skolsegregation.

Hur kan man stärka elevernas möjligheter?

– Jag tror att hela grundskolan behöver erbjuda en bredare matematikundervisning som bekräftar och inkluderar eleverna och deras resurser, både språkligt och kulturellt. Här behövs en större medvetenhet om hur sociopolitiska aspekter påverkar elevernas möjligheter.

Du och en kollega är mitt uppe i forskningsprojekt om transspråkande. Berätta.

– Vi försöker utveckla undervisnings­strategier i samarbete med några lärare, vilket bland annat bygger på att eleverna använder sitt starkaste språk, sitt hemspråk, när de arbetar med problemlösning. Kan man inte det är det lätt att man blir ”den som inte kan matematik”. Under en lektion fick eleverna beskriva sina lösningar på sina starkaste språk på tavlan. En nyanländ kille presenterade sin lösning på arabiska. Det var första gången han sa något inför klassen och plötsligt blev han en person som ”kunde” matematik. 

LÄS ÄVEN

Så kan man undvika att elever får matteångest

Debatt: Strukturellt problem bakom de dåliga mattekunskaperna

Elever har lågt självförtroende i matte och NO

Mattemissionär ligger steget före