De är störst tack vare yrkesprogrammet

Frisöreleven Astrid Oltegen berättar att hon har flera kompisar på skolan som går andra program. Foto: André de Loisted
Den här artikeln publicerades ursprungligen på en tidigare version av Yrkesläraren

Frisörsprogrammet i Lund är det enda yrkesprogrammet på Sveriges största skola: Polhemskolan med 2 600 elever. Hur klarar sig de 51 frisörseleverna i denna speciella miljö?
– Om inte programmet legat här så är jag rädd för att det hade varit nedlagt i dag, säger Jan-Åke Johansson, biträdande rektor.

– Polhem är en mycket populär skola vilket gör att frisörsprogrammet blir populärare än om det hade legat ihop med andra yrkesprogram, säger frisörläraren Agneta Callmer.

Jan-Åke Johansson, biträdande rektor med ansvar för frisörsprogrammet, håller med. Han menar att skolans centrala placering i Lund och mängden unga som vill gå där, gör att elever som är intresserade av frisörsyrket tar steget och söker sig dit.
– Många ungdomar tänker skola innan de tänker utbildning. Och studier har visat att ungdomar gärna väljer skolor som ligger centralt och som många andra ungdomar väljer.

Förutom ett litet program för språkintroduktion finns era 51 frisörselever bland 2 500 elever som alla går på studieförberedande program. Är ni oroliga för att de ska känna sig utanför?
– Jag har inte fått intrycket att de känner sig utanför. Men faktum är att vi har en väldigt annorlunda verksamhet än de övriga programmen, vi är mer för oss själva med många praktiska kurser och långa perioder med APL.

Till vänster: Julia Oskarsson färgar håret på stamkunden Laila Nylander. Till höger: Amicia Borg trimmar håret på Ali Maveus.

Han beskriver frisörsprogrammet som ”en liten ö” i den stora skolan. Deras ö består av en separat byggnad på det stora skolområdet. Så vad gör man för att det inte ska bli en alltför avskild och isolerad ö utan förbindelser till fastlandet?
– Vi har gjort en poäng av att våra frisörselever har svenska, engelska och matte och andra gymnasiegemensamma ämnen i samma byggnader som andra elever. Vi vill att de ska stöta på varandra, jag vet att många har kompisar på andra program. 

Kan ni göra något ytterligare för att få öborna att känna sig mer integrerade i den övriga skolan?
– Inför studentbalen och andra fester är det många elever på de studieförberedande programmen som låter klippa sig hos frisörseleverna. Den möjligheten borde vi uppmuntra oftare, varför inte inför varje helg!

Genom fönstret på sitt kontor kan Jan-Åke Johansson se den multisportanläggning som i hög grad används av eleverna som går studieförberedande program med idrottsprofil.

Agneta Callmer

Denna idrottsprofil bidrog till att frisörsprogrammet blev kvar, eftersom profilen bara kan erbjudas om skolan också har minst ett yrkesprogram. Frisör­läraren Agneta Callmer är glad för att hantverksprogrammet med inriktning frisör är kvar på Polhem – och inte likt VVS-programmet flyttade till gymnasieskolan Vipan i utkanten av stan där övriga yrkesprogram huserar.
– Jag tycker att det är feltänkt att placera alla yrkesprogram på en och samma skola. Det är bättre att blanda eleverna.

Själv kom hon till Polhemskolan för 16 år sedan, då hörde hon rätt ofta från sina elever hur de beklagade att de inte träffade elever från andra program. Men numera hör hon det mer sällan. Vad kan det bero på?
– Svårt att säga, men jag tror att elevkåren har haft en viktig roll. Numera är man oerhört aktiv med lekar, tävlingar mot andra skolor, teaterspex och mycket annat som aktiverar elever från alla program. 

Kan dina elever någon gång känna att elever på andra program ser ner på dem? 
– Jag har inte själv hört talas om det, däremot har det hänt att elever blivit besvikna över hur andra lärare behandlat dem.

Andra lärare?
– Ja, tyvärr. Ett år hade jag en klass där de flesta gick ut med fantastiska betyg. Några elever kom då fram till mig och var ledsna och berättade att lärare sagt till dem att de ”inte trodde att frisörselever kunde vara så duktiga”. 

Lärarna ville alltså väl, men det blev fel?
– Ja, låga förväntningar är farliga, de kan trycka ner elever. Vi måste alltid säga till elever att de kan mer än de själva tror. 

De flesta eleverna i den avgångsklassen hade haft höga betyg i nian, de hade kunnat komma in på i stort sett vilket studieförberedande program som helst. – Men de valde frisörsprogrammet, för att det var frisörer de ville bli. Jag är rätt säker på att alla dessa elever inte hade valt programmet om det hade legat utanför stan på Vipan.

Agneta Callmer ser inga problem med att vara på Sveriges största skola, tvärtom menar hon att den har resurser som gör att man kan bygga broar mellan programmen.
– Lärare från flera program ingår i olika samtalsgrupper, i år har jag till exempel deltagit i en grupp som diskuterat psykisk ohälsa ihop med elevhälsan. 

Jan-Åke Johansson lyfter också den stora skolans förtjänster:
– Vi har råd med en väl utbyggd elevhälsa. Och jag uppskattar att vi är tio personer i skolledningen, vi befruktar varandra med olika infallsvinklar.