Så håller vägledare koll på läget

Lena Norström, Tony Lövmark och Annie Vieweg.

Vi frågar tre studie- och yrkesvägledare om hur de håller sig uppdaterade om läget på arbetsmarknaden och inom forskning.

LÄS MER Hur jobbar ni med vårdnadshavare? Vägledare svarar

Lena Norström, Ludvika:

1. Hur håller du dig à jour med arbetsmarknadsläget och aktuell forskning?

– I grund och botten handlar det om att vara genuint intresserad av själva området vi jobbar med. Så det innebär att man lyssnar efter saker man har nytta av när man följer nyheter och diskussioner i vardagen. Men sedan deltar jag ju också i olika utbildningar och ­webbinarier från Skolverket, Arbets­förmedlingen, CSN … Och vi vägledare är också med när kommunens näringslivs­ansvariga pratar om läget i kommunen.

2. Vilka är de största utmaningarna du stöter på kring detta?

Som med så mycket är det framför allt tiden som begränsar. Inte minst är det tidskrävande, och svårt, att sålla kring vad som är viktigt – vad har jag nytta av? ­Informationsflödet är ju stort och det är många som tycker att just deras perspektiv är viktigast. Så det gäller att jag lägger min tid och omvärldsbevakning på rätt saker.

3. Hur viktigt är utbytet med kollegor, och hur ofta deltar du i sådana diskussioner?

– Sedan ett par decennier tillbaka har vi ett nätverk med vägledare inom grundskolan, gymnasiet och vuxenutbildningen. Det gör att man får bra koll på hela utbildnings­kedjan. Sedan finns det även nätverk i regionen där jag deltar. Dit bjuder vi också in olika samhällsaktörer när det dyker upp någon fråga som vi vill lära oss mer om. Det är en stor informationskälla.

Tony Lövmark, Sundsvall:

1. Hur håller du dig à jour med arbetsmarknadsläget och aktuell forskning?

– Man försöker hålla öron och öppna vad gäller medier och på nätet. Sedan lär man sig mycket av att gå på träffar och att nätverka med olika aktörer på arbetsmarknaden. Det är många olika ställen att bevaka men företagsorganisationer brukar ha bra pejl på läget.

2. Vilka är de största utmaningarna du stöter på kring detta?

– Hur man bevakar flödet och hur man matchar samhällets behov mot arbetsmarknaden. Det är lätt att bevaka det som eleverna vill och tycker är roligt men vi ska ju också vägleda dem mot vad vi tror matchar dem i framtiden. Och där har vi olika ­intressen. Dessutom tycker ju alla att just deras information är viktigast.

3. Hur viktigt är utbytet med kollegor, och hur ofta deltar du i sådana diskussioner?

– Det är en viktig bit, att man får prata om högt och lågt och dela kunskaper med ­varandra. Det är den bästa kompetens­utvecklingen, att få träffa vägledare från andra orter och resonera om saker ­tillsammans. Så jag deltar i nätverk när ­möjlighet och tid finns. Just tiden är det största hindret.

Annie Wieveg, Kristinehamn:

1. Hur håller du dig à jour med arbetsmarknadsläget och aktuell forskning?

– Utöver det vanliga nyhetsflödet prenumererar jag på Dagens Industri och nyhetsbrev från bland annat Handelskammaren. Jag läser Arbetsförmedlingens prognoser och följer konton med arbetsmarknadsanknytning på Instagram. Det blir en naturlig del av jobbet att hålla sig uppdaterad. Arbetet med elever gör också att jag själv lär mig mer, när vi tillsammans dyker ner i något särskilt intresseområde och utforskar.

2. Vilka är de största utmaningarna du stöter på kring detta?

– Det är svårt att hinna med, att nätverka och gå på studiebesök kräver tid. Det är särskilt viktigt att vara uppdaterad kring matchning eftersom många utbildningar är överdimensionerade i förhållande till arbetsmarknaden. Ta stylist till exempel, där är entreprenörskapet jätteviktigt att ha med sig eftersom arbetsmarknaden förutsätter det, och det måste vi känna till när vi vägleder.

3. Hur viktigt är utbytet med kollegor, och hur ofta deltar du i sådana diskussioner?

– Det är viktigt. Vi har samarbeten mellan oss som jobbar i kommunens grundskolor, och Karlstads universitet har ett stort nätverk för vägledare från hela Värmland. Via olika nätverk bjuds vi också in till fortbildning, ­webbinarier och branschstudiebesök. Och vi åker på gemensamma studiebesök hos stora arbetsgivare i närområdet för att lära oss mer om hur läget är just nu.

LÄS ÄVEN

Hur jobbar ni med elever med funktionsnedsättningar? Vägledare svarar

Vägledare svarar om läroplan och lärarsamarbete

Får ni tillräckligt med utrymme i skolan? Vägledare svarar