Årets sista SYV-konferens: Dimensionering kräver vilja

Karin Darin och Tobias Fannkvist föreläste om den nya lagen om dimensionerad gymnasie- och vuxenutbildning. Foto: Lotta Ringdahl

Bemötandet av npf-elever, möjligheter i spelbranschen, kompetensutveckling, personliga berättelser och den nya lagen om dimensionerad utbildning. Årets sista vägledarkonferens bjöd på en lärorik och underhållande blandning.

Specialpedagogerna Jenny Karlsson och Anna Morell från Movepedagogik inledde torsdagens konferens Motivationshöjande insikter som verktyg”, Vägledarkalendariets sista för året, med en föreläsning om hur bildstöd kan underlätta vägledande samtal med elever och vuxna med funktionsnedsättning. Duon på scenen började med att be alla konferensdeltagare att sluta sina ögon. Därefter delade de med sig av ett antal muntliga ledtrådar för att förmå publiken att lista ut vilket föremål de var ute efter – en stoppskylt. Där gissade de flesta rätt, men när proceduren upprepades med ytterligare ett föremål gick de flesta bet. Ytterst få kunde lista ut att det var ett fågelbo som beskrevs, och övningen visade tydligt på föreläsarduons budskap; att tal inte alltid räcker som kommunikationsmedel.

Jenny Karlsson, specialpedagog.

–  Har man svårt med sin visualiseringsförmåga blir det extra svårt om man bara får en muntlig förklaring. Därför är det bra att förstärka ord med bilder, påpekade Jenny Karlsson.

Dimensionering måste vara baserad på vilja, annars blir det bara pannkaka.

Tobias Fannkvist

Nästa föreläsare var Christer Langström, universitetsadjunkt vid institutionen för pedagogik och didaktik, Stockholm universitet. Han belyste hur det krävs både kunskap och kompetens för att vägleda, och att det är en god idé att reflektera, bibehålla och utveckla den egna kompetensen tillsammans med kollegor, exempelvis genom att göra en kompetensinventering och diskutera vad man kommit fram till. Att handleda varandra är även något man nyligen startat med på utbildningen, berättade Christer Landström. Där får studenterna numera vid två tillfällen, under handledning, reflektera över sin praktik:

Christer Langström, Institutionen för pedagogik och didaktik, Stockholm universitet.

– Det här har gett mig en tydlig bild över studenternas lärande, och kompetensutvecklat även mig, så Christer Landström.

Sist ut före lunch var Karin Darin och Tobias Fannkvist från arbetsmarknadssektionen på SKR, som presenterade den nya lagen om dimensionerad gymnasie- och vuxenutbildning och det arbete som pågår inför tillämpningsstarten som sker 2025. 

– Generellt handlar det om en ökning av antalet yrkesutbildningar och en minskning av de studieförberedande utbildningarna. I Stockholmregionen talas det om 10 procent upp och ned, detta för att möta det kompetensbehov som finns, förklarade Tobias Fannkvist. 

Han betonade dock att det inte handlar om att tvinga in unga på en yrkesutbildning, utan att i stället börja i andra änden – att locka dem till yrkesutbildningarna. 

– Det måste vara baserat på vilja annars, blir det bara pannkaka, konstaterade han. 

Karin Darin och Tobias Fannkvist, arbetsmarknadssektionen, SKR.

SKR-duon passade också på att tipsa om att det finns frågor och svar om den nya lagen, samt möjlighet att ställa egna frågor, på SKR:s hemsida. I sammanhanget nämnde de även Susa-navet, Skolverkets databas, som dagligen uppdateras med information om aktuella utbildningar i landet, från grund- till högskoleutbildningar.

Eftermiddagspasset inleddes av läkaren Matilda Rantanen, som berättade om sin väg till yrket, från uppväxten i Falun i en arbetarfamilj utan intresse för skolan, via ishockeygymnasium och spel i högsta ligan – och flera skador – till läkarutbildningen i Göteborg. Att Matilda lyckades med sin läkardröm tackar hon sin uppmuntrande studie- och yrkesvägledare för.

– Vi träffades ofta, hon stöttade mig och hjälpte även till rent praktiskt. Hon blev väldigt betydelsefull för mig, berättade Matilda entusiastiskt.

AI kommer att förenkla, förbättra och försnabba branschen.

Mattias Bergkvist

Mattias Bergkvist, business development manager hos Boden Business Park och Boden Game Park, berättade om spelutbildningen i Boden som både har en gymnasiedel och flera YH-program, alla lika eftertraktade. Han förklarade dessutom att kunskapen som eleverna får med sig efterfrågas av många tekniska branscher, även utanför själva spelbranschen. Föreläsningen väckte stort intresse bland åhörarna och många frågor ventilerades. Bland annat undrade en deltagare hur AI kommer att påverka branschen.

– Det kommer att förenkla, förbättra och försnabba den, svarade Mattias Bergkvist. 

Avslutningsvis var det dags för Denice Sverla, biträdande rektor på Ekebyhov anpassad grundskola, att ta till orda. Här handlade det om svårigheterna för elever från anpassad skola att få ett arbete, bara en av tio får en anställning. Detta är något Denice Sverla vill ändra på och betonade vikten av en ändrad inställning – att se till förmågor och möjligheter i stället för att fokusera på brister och hinder. 

– Hur ska eleverna annars kunna utvecklas, de behöver utmanas, sa hon.

I den nya numret av Vi Vägledare besöker vi för övrigt Denice Sverla i verksamheten, och pratar med henne mer på djupet om SYV inom anpassad skola.

Konferensen rundades av med slutord av konferensens moderator Jenny Ivarsson som också passade på att hälsa alla välkomna till nästa års första konferens, den 14 mars 2024, då könsbundna studie- och yrkesval står på agendan.

LÄS ÄVEN

Trendspaning och stora visioner på SYV-konferensen

Forskning: Vägledare har nyckelroll redan i grundskolan

Vägledarna som bygger elevkunskap om skolan