Boktips: Motiverande samtal på högstadiet

Samtalsmodellen MI kan vara ett komplement till lärares och studie- och yrkesvägledares befintliga verktygslåda på högstadiet.

Hur kan man hjälpa högstadieelever att finna sin motivation i skolarbetet och för framtida studie- och yrkesval? Hur motiverar man dem till ett mer aktivt tänkande och ett större egenansvar?

Den här boken presenterar Motiverande samtal, MI, en samtalsmodell för ett elevcentrerat förhållningssätt. Motiverande samtal kan vara ett komplement till lärares och studie- och yrkesvägledares befintliga verktygslåda för att arbeta med elevers tilltro till den egna förmågan vad gäller motivation och lärande.

Här finns konkreta verktyg och strategier för positivt bemötande, kommunikation, relationsskapande, givande samtal och ökad motivation. ”Vi vill visa hur MI kan hjälpa till att möta eleverna där de är samt stärka skolans uppdrag och värdegrundsarbete”, säger författarna.

LÄS ÄVEN

Dimensionera och matcha – samhället måste visa vägen

Kan den nya lagen ge vägledarna en tyngre roll i skolan?

Så är det att vara syv på universitet