Debatt: Vi vägrar bidra till en förskola som sorterar barn

”Vi borde hitta andra ord som passar förskolans syfte istället för att ‘skolifiera‘ den med ord som lärande och bedömning,” skriver Linda Linder, förskollärare och bloggare, och Suzanne Axelsson, pedagogisk konsult och författare.

Vi säger nej till bedömning och anser att förskolan bör gå ifrån det ensidiga fokuset på ordet “lärande”. I stället borde vi prata mer om förståelse i relation till vårt förhållningssätt som förskolepedagoger, skriver Linda Linder och Suzanne Axelsson i en debattartikel tillsammans med 146 förskollärare, lärare och forskare.

Det har kommit många inlägg efter Linda Linders öppning där hon kritiserade forskaren Eva M Johanssons slutsatser i artikeln ”Fyra tips för bättre bedömning i förskolan” och särskilt hennes uppmaningar om att vi borde lära av det engelska förskolesystemet. Det senare visar sig nu inte alls vara vad hon menade, utan tipset har ändrats till att vi inte ska ta efter hur barnens kunskaper mäts där. Detta orsakar givetvis en förvirring i debatten.

Vi vill därför återgå till det Linda Linder från början ville prata om, nämligen vad ordet bedömning gör med oss och barnen och med förskolan som plats. Vi säger nej till bedömning och utökar nu detta med en uppmaning att gå ifrån det ensidiga fokuset på ordet ”lärande”. I stället borde vi prata mer om förståelse i relation till vårt förhållningssätt som förskolepedagoger.

Ordet lärande innebär en värdering 

Det finns en ökande mängd forskare som vill, precis som vi, problematisera begreppet lärande och vad det egentligen betyder samt hur det påverka oss. 2015 gav Kjetil Steinsholt, professor vid Institutionen för Pedagogik och Livslång Lärande vid NTNU i Trondheim en föreläsning på förskolesummit vid Stockholms universitet där han lyfte hur ordet lärande inte är ett neutralt ord utan kommer med mängder med outtalade förgivettaganden. Han menar att ordet lärande är en värdering i sig då det egentligen handlar om en förändring som antingen uppfattas som positiv (lärande) eller negativ (icke önskvärd). Så redan i ordet lärande bedömer de som sätter agendan för förskolans arbete vad som är just lärande.

Fler och fler barn klarar inte kraven som den ”trånga förskolan” skapar.

Politiken som påverkar läroplanen sätter upp det lärande som är önskvärt och förskollärarna blir leverantörer av detta lärande och barnen konsumenter, precis som flera andra pedagogikforskare, filosofer och samhällskritiker hävdar. I ett samhälle, för att inte säga en värld, där ekonomin styr och produktiviteten hela tiden måste öka, stramas alla möjliga gränser åt för att inte spilla någon tid på att odla mänskligheten. De senaste åren har det varit förskolans tur. I en artikel publicerad 2021 skrev Peter Karlsudd professor vid Linnéuniversitet om dokumentation i förskolan där han visar hur den ”trånga förskolan” växer och ”den vida förskolan” ger vika. Fler och fler barn klarar inte kraven som den ”trånga förskolan” skapar och specialpedagogiska insatser ökar.

Mindre utrymme för lek

Vi ställer inte upp på att bidra till en förskola som sorterar barn. Vi vill istället återvända till Steinsholts tanke om lärandet och hans önskan att byta ut det mot förståelse. Barnen leker för att förstå och delta i världen, inte för att lära sig fakta om den. Vi alla leker för att förstå och för att kunna anpassa oss i en ständigt föränderlig omvärld. Det är en strategi i livet – att leka det vi inte ännu förstår. Men leken kräver utrymme, tid, plats samt tillåtelse och vägrar bli definierad av enkla kryssboxar för lärande. Resultatet av en förskola som bedömer barnens lärande blir mindre utrymme för autonom lek – barnens mest effektiva sätt att påverka sin dag, utöva inflytande samt uttrycka sina åsikter. Därför måste leken bli en motståndsrörelse mot nyttigheten och mätandets hysteri. Vi borde hitta andra ord som passar förskolans syfte istället för att ”skolifiera” den med ord som lärande och bedömning. Låt förskolan definiera vad förståelse i förskolan är, låt professionen hitta vägen och låt barnen leka.

Suzanne Axelsson, pedagogisk konsult, författare, utbildare

Linda Linder, förskollärare, bloggare och författare

Susanna Anderstaf, Universitetsadjunkt i förskolepedagogik,

Annhild Edlund, Pedagogista, Vaggeryds kommun

Vesna Birkedahl, rektor Förskolan Viljan Kungälv

Camilla Warberg, Förskollärare, Floda förskolor, Lerum 

Eva Andersson, Utvecklingsledare Västervik

Johan Fjellman, Verksamhetsutvecklare Huddinge kommun

Anna Benfante, rektor, Vaggeryds kommun

Sara Hvit Lindstrand, Universitetetslektor i pedagog inriktning förskolans pedagogik

Pia Strömqvist, Rektor Linköpings kommun enskild huvudman

Nea Elyoussoufi, Pedagogista

Glimtens förskolor Stockholm

Ingela Lindberg, lärare i Nässjö kommun

Mats Olsson, förskollärare och pensionerad lärarutbildare

Camilla Strömqvist, förskollärare Vaggeryds kommun

Emma Crawley - utvecklare pedagogiska skolgårdar Västerås

Alva Jönsson, förskollärare, Vaggeryds kommun

Johanna Ljungdahl Larsson, biträdande rektor Bjuvs kommun

Linda Mjölner, pedagogista, Floda Förskolor Lerums kommun

Margareta Ljungberg, förskollärare, Glimtens förskola Stockholm

Gabriel, pedagog på Förskolan Filosofiska

Monika Bengtsson Lundberg pedagogista Helsingborg stad

Katinka Vikingsen, Universitetsadjunkt Uppsala universitet

Petra Hultqvist, förskollärare, Jönköpings kommun

Marthin Andersson, biträdande rektor, Linköpings kommun.

Mari Stigsson, förskollärare, Vaggeryds kommun

Ida Alnervik, förskollärare Helsingborg

Julia Wittke, förskollärare/pedagogista Stockholm stad, Spånga-Tensta

Melika Ilanto, Processledare, Salems kommunala förskolor

Ann Kronberg Larsson förskollärare, specialpedagog och speciallärare

Johanna Andersson, Specialpedagog Floda förskolor, Lerums kommun

Anne-Christin Marchiafava, Förskollärare/atelierista Partille

Elin Hansdotter Stenudd, Huvudman, Rektor & Ateljerista, Förskolan Bild & Tanke, Hägersten

Charlotte Sohlman, Ateljerista och förskollärare, Västervik

Marie Andersson, Rektor Haninge Kommun

Birgitta Adolfsson, Ateljérista/Lekarbetspedagog, Stockholm 

Cecilia Eriksson, Pedagogista och förskollärare Västerviks kommun

Kim Ejdelind biträdande rektor, Drottninghög förskolor, Helsingborg

Gabriela Leijonhufvud , Bitr rektor Tullinge södra, Botkyrka kommun

Evelina Weckström, Biträdande rektor Alby Östra förskoleområde Botkyrka kommun

Lena Edlund, Författare och föreläsare Stockholm

Ingela Martinez Löfgren, pensionerad förskolerektor Partille

Erika Wallin, förskollärare, Halmstad

Caroline Wiking, rektor Engelbrekts förskola, Halmstad

Emma Andersson, förskollärare Engelbrekts förskola Halmstad

Jonna Bornemark, professor i filosofi, Centrum för praktisk kunskap, Södertörns högskola

Betty Tasevska, Pedagogista och förskollärare Norrköping

Lovisa Sköldefors, Pedagogista , Stockholm

Lina Mrak, förskollärare och doktorand Örebro universitet

Matilda Kiander, Förskollärare Engelbrekts förskola, Halmstad

Linda Wendel, förskollärare, Farsta

Ulrika Svensson, Förskollärare, Värnamo kommun

Charlotte Öhman, doktorand Jönköping University

Annika Sandahl, förskollärare/Pedagogista Vaggeryds kommun

Lena Jakobsson, Skogslyckans förskola, Ängelholm kommun

Kerstin Nordenstam, pedagogista ReMida Vaggeryd

Anne Margrethe Larsen, förskollärare Sigtuna

Monica Chism Ateljerista/förskollärare i Vaggeryds kommun

Anna Lind, Pedagogista och förskollärare, Linköping

Anette Ahlvin, Förskollärare, Ängelholms kommun

Sara Krokström, Utvecklingsledare, Upplandsväsby

Marie Hellström, Förskollärare, Falkenberg

Erika Kyrk Seger, rektor Lerums kommun

Camilla Jensen, förstelärare Helsingborgs stad

Benny Dahlberg, Pedagogista och verksamhetsutvecklare, Umeå

Mimmi Pamp, förskollärare Helsingborg stad

Catarina Björk, specialpedagog Floda Förskolor, Lerums kommun

Amanda Palm, förskollärare, Ängelholms kommun

Jenny Åkesson, Pedagogista och förskollärare, Engelbrekts förskola och Lineheds förskola, Halmstads kommun

Charlotte Griffon, Rektor

Elisabeth Björk, förskollärare, Alingsås kommun

Annelie Adolfsson Rektor/ pedagogisk samordnande Halmstad kommun

Erika Aarneus, förskollärare, Borås

Anders Holtäng. Förskollärare, Göteborg

Kristine Rende, Pedagogista/biträdande rektor, Stockholm

Nina Ukonsaari, rektor och pedagogista, Södertälje kommun

Gittel Strassman bildlärare och ateljerista

Emma Sil, pedagogista, Tyresö

Emma Vinberg Kostelac Förskollärare och lärare yngre åldrar

Rösekullens förskola i Gråbo

Linnea Ammilon Förskollärare Borås

Petra Hällstrand Ståhl Förskollärare Norrköping

Marlena Lindkvist förskollärare/ateljerista Båstad kommun

Maria Mimmi Klingberg, Rektor

Förskolan Duvan Åkerbo församling, Linköping

Mia Andersson Ateljerista/pedagogista förskolan Stella Göteborg

Sofia Tigerberg Ribbing, rektor Lerums kommun

Helena Beligiannis, rektor Lerums kommun

Anna Hedén Kindbacke, Utvecklingsledare, Göteborgs stad

Sven Stedt förstelärare Helsingborg

Karin Ljung, förskollärare Lerum

Ulrica Scott, Förskollärare Borås

Maria Nilsson, pedagogista Oskarshamn

Ingrid Ågren, Leg Förskollärare, Uppsala

Lisa Hoffre, förskollärare förskoleklass Partille

Gunilla Essén, pedagogista , Sigtuna kommun

Karin Rodhe, Pedagogista, Göteborg

Mikaela Friden, förskollärare, Habo kommun

Helene Djervf, förskollärare, Norrköping

Pia Franzén, Verksamhetsutvecklare, Göteborgs stad

Sofia Hedin, Pedagogista Linköping

Sabina Nordlund, Förskollärare, Halmstad

Bodil Påhlsson, Ateljerista. Halmstad

Gustavo Duchens, Förskollärare, Uppsala

Linda Edberg, förskollärare Jönköping

Anna Eckert, Ateljerista, Vaggeryds kommun

Eleonor Andersson förskollärare/pedagogista Töreboda

Karin Widegren, rektor Floda förskolor Lerums kommun

Mona Rothzén,  Förskollärare, Vaggeryd

Birgitta Kennedy, pedagogista och pedagogisk utvecklare

Nina Odegard, førsteamanuensis, Universitetet i SørØstNorge

Kalle Kronhamn, Pedagogisk utvecklare Förskoleförvaltningen, Malmö Stad

Malin Videkorp, Rektor, Helsingborg

Erica Pastuhoff, Pedagogista, Västervik

Rebecca Arnoldhsson,  specialpedagog Förskoleförvaltningen/Barnhälsan

Göteborg stad

Jenny Lindsten specialpedagog, Alingsås kommun

Elena Sysenko, Förskollärare, Halmstad kommun

Anna Stigsdotter rektor Kungsbacka

Martina Lundström, Pedagogista och pedagogisk rådgivare Piteå

Karin Lundström, Ateljerista  förskolan Lustträdgården ek

Anna Söderström Ahrborn, pedagogista, Västerås

Anneli Rasmussen, Förskollärare, Borås stad

Malin Johansson. Förskollärare, Jönköping

Mimmi Branden, Pedagogista, Kalmar

Malin Sanz Förskollärare, Nacka

Agneta Atleström, förskollärare/pedagogista, Östersund

Hanna Nilsson, Biträdande rektor & specialpedagog, Åre Kommun

Eva Tuvhav Gullberg, utbildare och författare

Susanna Sjöblom, pedagogista & atelierista, Åre kommun

Mia Ahlin, Rektor Göteborg

Matilda Rue, förste förskollärare, Malmö.

Susann Eriksson, Pedagog Äppeldalen/Lustträdgårdens förskolor, Uddevalla/Åh/Forshälla

Malin Ljungberg, Verksamhetsutvecklare, Tyresö

Angelica Wennersten förskollärare Stockholm

Ulrika Lindberg, Rektor, Västervik

Conny Axnér, Uppsala

Ingela Kristiansson, Förskollärare , Västervik

Therese Ottosson Erixon, Rektor / Pedagogista

Växjö

Sarah Reynolds, Rektor, Lerums kommun

Nik Dee, Lekfrämjandet

Disa Rönnkvist, Förstelärare i förskolan, Jönköping

Eva Kane, Stockholms Universitet

Santoshi Fast, Förskollärare, Stockholm

Anna Bensby, Förskollärare, Göteborg

Reja Eng, förskollärare Härryda

Anna Träff, förskollärare och uppdragsutbildare, Söderköping

Fredric Gunve, Göteborg.

Katja McBreen, förskollärare, Skärstad

Fredrik Larsson, Uppsala

Maria Tenggren, Stockholm

LÄS OCKSÅ

Debatt: ”Förskollärare ska inte fokusera på barnens kunskapsresultat”

Forskaren: ”Bedömningen av barns kunskaper behöver bli tydligare”

Debatt: Bedömning behövs för en likvärdig förskola