Böcker som inspirerar i jobbet

I denna omgång boktips finns tre som passar särskilt bra för lärare på hantverksprogrammet.
Den här artikeln publicerades ursprungligen på en tidigare version av Yrkesläraren

Våra senaste boktips rör allt ifrån sex och samlevnad till broderier.

Sexualundervisning i alla ämnen

Undervisa om sexualitet, samtycke och relationer – integrera i alla ämnen av Kalle Norwald (Gothia)<br />

I den här boken bjuder författaren på ett kunskapslyft och inspiration om hur lärare kan inkludera sexualundervisning i skolans alla ämnen. Utifrån forskning och vardagsnära exempel presenteras hur en ämnesintegrerad sexualundervisning kan se ut i ditt klassrum och vilka faktorer som är viktiga för att göra undervisningen om sexualitet, normer och relationer till ett positivt inslag i skolan. I ett kapitel görs en fördjupning i de frågor som eleverna själva ofta lyfter – pornografi, relationer, abort, sexuellt överförbara infektioner och känslor. I bokens sista del ges konkreta tips och lektionsförslag i olika ämnen. Kalle Norwald är psykoterapeut och sexologisk rådgivare. Boken vänder sig till lärare i högstadiet och gymnasiet.

Inspiration för att utveckla sin undervisning

Nya perspektiv på lärande – kognitionsvetenskap för lärare av Alva Appelgren (Liber)

I den här boken har författaren tittat närmare på fyra olika villkor för lärande. Arv och miljö, Motivation, Återkoppling och Minnet som behandlas i varsitt kapitel. Dessa villkor beskrivs utifrån forskning om genetik och kognitionsvetenskap och kopplas sedan ihop med befintliga lärandeteorier i svensk utbildning. Här ges också förslag på hur lärare kan använda forskningsresultaten i sin egen undervisning med inspirerande exempel och beskrivningar från olika lärsituationer i skolan. Läs om att stötta elevers driv och intressen, memorering, lär med hjälp av alla sinnen, minska ojämlikheten i klassrummet, inre och yttre återkoppling, att bemöta rädslor och låga förväntningar. ”Min förhoppning är att du som lärare här får ta del av forskning som kan utveckla din undervisning”, säger Alva Appelgren.

Former för samarbete med skolbiblioteket

Skapa nya vägar – så kan lärare och skolbiblio­tekarier samarbeta av Sofia Malmberg (BTJ Förlag)

Hur kan lärare och skolbibliotekarier utveckla ett effektivt samarbete? Vilka utmaningar och möjligheter finns? Sofia Malmberg har lång erfarenhet som skolbibliotekarie och samordnare för skolbibliotek och har skrivit flera böcker i ämnet. Hennes förhoppning med boken är att den ska fungera som en gemensam plattform för lärare och skolbibliotekarier att bli pedagogiska samarbetspartners i undervisningen. I bokens första del behandlas det pedagogiska uppdraget, språkutveckling, medie- och informationskunnighet, professionsrollerna, att samarbeta, det kompensatoriska uppdraget, fysiska och digitala böcker. I del två presenteras metoder och konkreta exempel på undervisningsprojekt. Här finns bland annat lektionstips i samhällskunskap, svenska, matematik och bild.