Så kan yrkesprogram underlätta för behörighet

Jeanette Graf jobbar på barn- och fritidsprogrammet, där många elever är intresserade av yrken som exempelvis lärare och socionom. Foto ungdomar: Getty Images
Den här artikeln publicerades ursprungligen på en tidigare version av Yrkesläraren

Nästa läsår ska högskolebehörighet ingå som grund på yrkesprogrammen. Yrkesläraren Jeanette Graf hoppas att hennes skola har kvar behörigheten inom 2 500 poäng. Utökat program tror hon blir för tufft för många elever.

Från nästa läsår ska de kurser som krävs för grundläggande högskolebehörighet ingå som grund på alla yrkesprogram. Skolverket redovisar nu på sin sajt olika framgångsfaktorer i arbetet med den grundläggande behörigheten.

Utbildningen ska organiseras så att de behörighetsgivande kurserna ska kunna läggas i yrkesfördjupningen kombinerat med det individuella valet eller som
utökat program, skriver Skolverket.  

På Uddevalla gymnasium har eleverna på barn- och fritidsprogrammet haft möjligheten att läsa in högskolebehörighet sedan 2011 inom 2 500 poäng.
– Många av våra elever vill läsa vidare till socionom, lärare och andra yrken som kräver högskola. De kan välja att läsa in högskolebehörigheten inom programfördjupning i elevens val eller i stället välja yrkesfördjupande kurser. Ungefär två tredjedelar av eleverna väljer högskolespåret, säger Jeanette Graf, som är yrkeslärare på programmet.

När eleverna har engelska 6 och andra kurser som krävs för högskolebehörighet så går de tillsammans med elever från andra yrkesprogram.

Går redan långa dagar

Jeanette Graf hoppas att skolan kommer behålla samma system med behörigheten inom 2 500 poäng trots att yrkesprogrammens omfattning ska utökas till 2 800 poäng från och med nästa läsår.
– Eleverna har långa skoldagar redan nu så jag tror att fler poäng och kurser blir stressande. Det kan också bli ännu svårare att lägga scheman och undvika krockar. Vi ska höra av oss till Skolverket om detta inför nästa år. Vi håller på att sammanställa frågor.

Skolverket poängterar även vikten av ”tydlig struktur för hur eleverna ges information om vad som fordras för att läsa och fullfölja de kurser som krävs för grundläggande behörighet”.
– Vi lärare arbetar nära våra studie- och yrkesvägledare. Vi har till exempel en halvdag där vi arbetar med valen. Sedan diskuterar vi med eleverna enskilt hur de vill välja när det gäller inriktning och kurser. Och eleverna bokar egna tider med studie- och yrkesvägledare.