Forskaren: Idrottens normer tar över i profilskolor

Idrottsvetaren Marie Larneby vid Malmö universitet menar att idrottsprofilerade högstadieskolor måste problematiseras. Foto: Pressbild/Malmö universitet
Den här artikeln publicerades ursprungligen på en tidigare version av Ämnesläraren | Lärare i praktisk-estetiska ämnen

Idrottsvetaren Marie Larneby vid Malmö universitet har i en ny avhandling undersökt vilka normer relaterade till idrott och genus som finns på en idrottsprofilerad högstadieskola.

Under tre år följde Marie Larneby 78 högstadieelever som valt att satsa på sin idrott under skoltid. Hennes avhandling är en del av den större studien ”Malmö Youth Sport Study”.

– Skolan har jätteduktiga elever och tränare, där eleverna valt bland annat fotboll, tennis och innebandy. Drygt två tredjedelar är pojkar.

Tjejer får höra att de är sämre

Ett av de problem hon uppmärksammat är att normer och värderingar från idrotten förs in i skolmiljön, med både positiva och negativa konsekvenser. Killar och tjejer jämför sig med varandra, och den gemensamma uppfattningen är att killar är starkare och snabbare.

– Om tjejer som är 12, 13 år får höra att de är sämre än killar blir det lätt en norm som upprätthålls. Där har skolan ett jätteansvar att bryta mönstret. Inom skolan, till skillnad från i idrottsvärlden, handlar det inte om att tävla och rangordna utan om att utvecklas individuellt, säger Marie Larneby.

Måste problematiseras

Hon menar att det kan gynna studierna att elever möts i sitt intresse för idrott även i skolan, men att idrottsprofilerade högstadieskolor måste problematiseras.

– När föreningar bjuds in att träna eleverna blir det lätt föreningarna som sätter dagordningen, det riskerar att bli fritidsidrott som utövas på skoltid. Det behövs en tydlig konsensus att skolans värden ska råda med kunskapskrav när du har idrott som tillval. I dag finns inga anvisningar hur detta ska utformas och bedömas. Ska vi alls ha den här smala idrottsutövningen på grundskolan? Det är något för kommande forskning att se på.

Avhandlingen: Vi och de andra. Om idrott, genus och normer på en idrottsprofilerad högstadieskola.

Marie Larnebys tips till idrottsskolorna

  1. Bredda undervisningen: Erbjud mer än praktisk träning/utveckling i den valda idrotten. Använd även lek, andra idrotter och betona lärande. Det förebygger amotivation, avhopp och skador.
  2. Utmana idrottsliga normer: Låt smidighet-estetik-uthållighet ha lika stor betydelse som styrka-snabbhet-teknik. Då premieras inte vissa idrotter eller elever före andra.
  3. Motverka rangordning: Ifrågasätt att elever jämför och rangordnar – med vilket syfte? Tävling och konkurrens i idrott är naturligt, men premiera individuell utveckling och lärande.
  4. Betona likheter: Uppmärksamma likheter och respektera skillnader mellan idrotter, mellan tjejer och killar, även inom gruppen tjejer och inom gruppen killar. Låt inte skillnader bli grund för värdering.
  5. Utmana stereotyper: Uppmärksamma stereotypa uppfattningar om idrott, femininitet och maskulinitet som bidrar till att värdera elever. Öppna för fler femininiteter och maskuliniteter.