Förskoleforskarna som sätter erfarenhet före evidens

Vetenskaplig grund ska inte förväxlas med beprövad erfarenhet – det är som jämföra äpplen med päron. Båda behövs, därav formuleringen i skollagen. Foto: Getty Images
Den här artikeln publicerades ursprungligen på en tidigare version av Förskolan

Forskning kan inte alltid tillämpas i förskolan. Vi behöver bli bättre på att formulera och formalisera den beprövade erfarenheten.

Ann S Pihlgren.

Ann S Pihlgren, som är forskningsledare vid Ignite Research Institute, arbetar med förskoleutveckling och har skrivit en rad böcker om undervisning i förskolan, ser att kommuner och förskolor börjar hitta sätt att arbeta med vetenskaplig grund, medan det släpar efter vad gäller den beprövade erfarenheten.

– Det finns påbörjade spår i form av kollegialt lärande, lärmässor och att förskollärare lägger ut filmer om sina erfarenheter, men ofta ser man i förskolan dokumentationen i sig som viktigare än det som man kan utläsa av svaren. Det borde vara tvärtom. Men beprövad erfarenhet låter sig inte fångas med en metod, den måste diskuteras, utvärderas och göras till en arbetsform.

Och ”evidensbaserat”, hur är det med det begreppet? Linda Palla, docent i pedagogik som forskar och undervisar på förskollärarprogrammet vid Malmö universitet, tycker att det är svårt att överföra till förskolan och kan leda till ett snävt och instrumentellt sätt att se på vetenskap.

– Det kan vara fruktbart att använda när det gäller kranskärlsoperationer eller kariesangrepp, men när det gäller utbildning och lärande är det mycket mer komplext. Då måste man titta på sammanhang, situationellt och relationellt. Vad fungerar när man bemöter barn i förskolan? Där är det svårt att hitta en metod som passar alla – och kanske inte heller önskvärt. Då är det mer fruktbart att tänka ”flerstämmigt”. Vid evidensbaserad forskning bestämmer ofta forskaren vad det ska forskas om, forskningen vill applicera något. Men den beprövade erfarenheten finns ju där och därför är det viktigt att även lyssna på fältet.

För dig som vill läsa mer

På Facebook har Linda Palla samlat sin egen forskning, på sidan Palla publicerar. Hon är också aktuell med boken ”Specialpedagogik i förskola: Grundläggande huvudsaker och reflekterande djupdykningar” (Studentlitteratur).  

Senare i vår utkommer boken "Beprövad erfarenhet – vad det är och hur man gör" där Ann S Pihlgren är redaktör och författare till teoridelen. I boken skriver ett antal praktiker om hur de har arbetat för att ta fram beprövad erfarenhet. 

Ann S Pihlgren påpekar att det också har funnits ett motstånd mot utvärdering i förskolan:

– Dokumentation är okej, men man har varit mer tveksam till andra utvärderingsformer där man granskar undervisningsresultaten. Det behöver många bli bättre på. Jag tror att vi bara har sett början på det här arbetet.

Linda Palla.

Som verksam i förskolan krävs det att man håller sig à jour med ny forskning, och enligt Linda Palla finns det i förskolan sedan länge ett stort intresse och nyfikenhet när det gäller att ständigt förkovra sig. 

– Men de styrande tar inte det här på allvar. Det rimmar illa när man har en grundbemanning som inte motsvarar intentionerna. Då kan personalen uppleva styrdokumenten som tomma ord.

Ann S Pihlgren instämmer, och betonar än en gång beprövad erfarenhet som en viktig pusselbit. 

– Den går inte, i en så komplex verksamhet, att få fram via forskning. Men tänk att få till en erfarenhetsbank på nationell nivå! Det borde inte vara omöjligt. Det finns ju inom andra områden som medicin och psykologi.

Nu släpps stora nya kullar i väg från förskoleprogrammen, och Linda Palla peppar dem att behålla nätverken de skapat under utbildningen.

– Det kan behövas, som situationen är på landets förskolor i dag. Man kan skapa egna nätverk och utbyta kunskap. Och man ska ställa krav på kompetensutveckling och handledning av specialpedagog, för att orka hålla uppe engagemanget och arbetsglädjen.

Vetenskaplig grund och beprövad erfarenhet enligt Skolverket

  • Utbildning på vetenskaplig grund innebär att kunskap från vetenskapliga studier ska vara en utgångspunkt när förskolan och skolan planerar, genomför och utvärderar sin verksamhet. Kunskap från relevanta forskningsresultat ska med andra ord ligga till grund för arbetet både när det gäller innehållet i och formen för utbildningen.
  • Beprövad erfarenhet består av kunskap som har vuxit fram i det vardagliga arbetet i förskola och skola, genom att de verksamma tillsammans prövar och omprövar, diskuterar och kritiskt granskar sin egen verksamhet. Det är alltså professionens egen, gemensamma, kunskap som växer fram över tid.
  • För att erfarenhet ska kunna kallas beprövad ska undervisningen eller verksamheten problematiseras och prövas på ett strukturerat sätt. För att få syn på det som görs och vad det leder till ska arbetet dokumenteras i någon form. Dokumentationen gör också att arbetet kan diskuteras med andra och spridas vidare.

LÄS ÄVEN

Ny rapport: Förskolan måste få återhämtning!

Erik Stenkula: ”Tystnadskultur? Den har jag aldrig stött på i förskolan, tvärtom!”

Fråga facket: Har man rätt att gå ned i arbetstid?

Lyssna på Förskolan här!