Förskollärare behöver träffas i mindre grupper

Anette Jahnke ser tre dimensioner i begreppet beprövad erfarenhet.
Den här artikeln publicerades ursprungligen på en tidigare version av Förskolan

I begreppet ”vetenskaplig grund och beprövad erfarenhet” är det ordet ”och” som är det viktigaste, enligt Anette Jahnke, lektor i pedagogik och projek­tledare på forskningsinstitutet Ifous. Det ena kan inte ersätta det andra.

I sin nya bok ”Beprövad erfarenhet i skolan – att lita på ett undflyende begrepp” konstaterar Anette Jahnke att beprövad erfarenhet är något annat än vetenskaplig grund, och lokaliserar tre betydelser: en egenskap någon besitter; praxis eller handlingsmönster; och dokumenterat systematiskt utvecklingsarbete. 

– Från myndigheternas sida handlar beprövad erfarenhet ofta om en aktivitet, att producera kunskap genom ett utvecklingsarbete. Men det gäller också att ta reda på vilken kunskap det ger och att få lärdomar på pränt. Där brister det, säger Anette Jahnke.

Ett problem som uppstår om man har en för snäv syn på beprövad erfarenhet är att den då liknar en forskningsstudie, och att man tappar fokus på den kloka personen och sin praxis. Dessutom riskerar formalia att ta över om man fokuserar för mycket på utvecklingsarbete snarare än på det praktiska arbetet som görs.

– Att utveckla varje förskollärares och barnskötares skicklighet, och att tillsammans bygga goda handlingsmönster är också viktigt. Detta görs genom att dela upplevelser, se varandra arbeta. Allt behöver inte alltid skrivas ner i särskilda mallar. Det gäller att finna en balans mellan de tre olika innebörderna av beprövad erfarenhet.

Anette Jahnkes nya bok ”Beprövad erfarenhet i skolan – att lita på ett undflyende begrepp” (Natur & Kultur) vänder sig till alla skolformer från förskolan till gymnasieskola och vuxenutbildning.

Beprövad erfarenhet är även något som ska spridas, och hur gör man då det? Anette Jahnke anser att det behövs olika forum, allt från att i vardagen se varandra arbeta och samtala om det till att arrangera seminarier och konferenser där de yrkesverksamma presenterar lärdomar för varandra. 

Men även andra kanaler kan vara sätt, till exempel poddar eller grupper på sociala medier, när man vill sprida sina erfarenheter till en bredare krets. Liksom dialogkonferenser och så kallade bordspresentationer. 

– Jag har lett FoU-program med grupper kring runda bord där någon presenterat ett utvecklingsarbete för ett antal lärare, som gett feedback, och sedan vidare till nästa bord. I små grupper blir det lättare att samtala och få nya idéer. Men viktigast är att man över huvud taget får möjlighet att träffas organiserat, samtidigt som man också värdesätter det informella lärande som sker i yrkesvardagen när till exempel något oväntat händer eller man blir förvånad.

Ifous

Ifous står för innovation, forskning och utveckling i skola och förskola och är ett fristående forskningsinstitut som sedan 2021 ägs av Sveriges Kommuner och Regioner, Friskolornas riksförbund och Idéburna skolors riksförbund.

LÄS ÄVEN

Ny rapport: Förskolan måste få återhämtning!

Erik Stenkula: ”Tystnadskultur? Den har jag aldrig stött på i förskolan, tvärtom!”

Fråga facket: Har man rätt att gå ned i arbetstid?

Lyssna på Förskolan här!