Förskollärare blir av med behörighet – ministerns förklaring

Anna Ekström (S), utbildningsminister, kan fortfarande inte svara på hur hon ställer sig till utredaren Eva Durhans förslag. Foto: Kristian Pohl/Regeringskansliet/Getty Images
Den här artikeln publicerades ursprungligen på en tidigare version av Förskolan

Förskollärare är inte längre behöriga att undervisa sexåringar när grundskolan blir tioårig. För att få undervisa i nya årskurs 1 måste de enligt utredningens förslag läsa in 30 högskolepoäng – dubbelt så mycket som utbildningsminister Anna Ekström (S) tidigare angett.

När utredaren Eva Durhan på måndagen lämnade sina förslag om en tioårig grundskola var det utmanande läsning för alla förskollärare som i dag arbetar i förskoleklass och gärna jobbar kvar när förskoleklassen ersätts av en ny årskurs ett.

– Förskollärare kommer inte längre vara behöriga att undervisa sexåringar. En förskollärare som är anställd i förskoleklass och som arbetat i minst fem år blir behörig att undervisa i alla ämnen i årskurs ett och två om de läser en behörighetsgivande fortbildning om 30 högskolepoäng i svenska och matematik, säger Eva Durhan.

Hon poängterar att det också ska gå att tillgodoräkna sig tidigare utbildning.

– Vi vet att det är många förskollärare som läst väldigt mycket kurser genom åren, säger Eva Durhan.

LÄSTIPS Stenkula: Anna Ekström förminskar alla förskollärare

"Väldigt svår avvägning"

I början av mars lanserade utbildningsminister Anna Ekström (S) en satsning på 100 miljoner kronor för att redan i höst starta en fortbildning av förskollärare som arbetar i förskoleklass. Den fortbildningen omfattar 15 poäng.

Anna Ekström, är 30 poäng fortbildning som utredaren föreslår för mycket?

– Det här är en väldigt svår avvägning. Det handlar om erfarna och kompetenta förskollärare som idag gör ett väldigt gott jobb i förskoleklass. Samtidigt innebär en tioårig grundskola per definition att nya 1–4 kommer att kräva att de som jobbar i den har en delvis annorlunda kompetens än många har idag.

– Jag vill inte svara på hur jag ställer mg till de enskilda förslagen, utan väntar tills jag har tagit del av remissvaren och andras synpunkter.

Men är det nu klart att det blir obligatorisk fortbildning för förskollärarna?

– Jag har precis fått betänkandet i min hand så jag väntar med att tycka till om de enskilda förslagen. Men det är väldigt viktigt för mig att kompetensen hos de förskollärare som idag finns i förskoleklass tas tillvara och det ska vara lätt för dem att finna sin plats i en tänkt ny tioårig grundskola. Det är också väldigt viktigt att pedagogiken i den nya tioåriga grundskolan drar nytta av leken som pedagogiskt verktyg.

Med tanke på att regeringen redan sjösatt en fortbildning till hösten har du väl hunnit tänka över om fortbildningen bör bli obligatorisk eller inte?

– Återigen – jag vill vänta med att sätta ner foten i den frågan.

Vilket besked har du till de som idag studerar för att bli förskollärare och siktar på att jobba i nya ettan. Måste de gå ytterligare en termin i högskolan för att bli behöriga?

– Jag har som sagt inga besked om exakt hur det här kommer utformas. Jag kan inte svara på hur länge beredningen kommer pågå, men eftersom vi enligt januariavtalet ska lägga fram förslag till riksdagen under mandatperioden så är det ganska bråttom.

Ser du en risk i att förskollärarna tycker att fortbildningen blir för omfattande och att det här förslaget snarare spär på bristen på lärare i nya grundskolan?

– Jag är väldigt orolig för den brist vi redan har, både när det gäller lärare och förskollärare. Ett av skälen att vi redan gett möjligheten att söka statsbidrag för fortbildning är att underlätta ekonomiskt för huvudmännen att se till att förskollärare kan förena arbete med att läsa in de nya poäng som kan komma att krävas, säger Anna Ekström.

Likvärdighetsproblem 

En orsak till att regeringen tillsatte utredningen är brister i styrningen av förskoleklassen och att kvaliteten i utbildningen varierar. Skolinspektionen har i sin kvalitetsgranskning bland annat funnit brister i samarbetet mellan förskolan och grundskolan.

– Vissa huvudmän har haft väldigt bra verksamhet, medan andra har fortsatt att ha förskola och inte lagt någon betoning på undervisning och då blir det ett likvärdighetsproblem. Vissa barn får de här kunskaperna medan andra inte får det, säger Eva Durhan.

Bland hennes förslag finns också att de grundskollärare som idag undervisar på lågstadiet behöver fortbildning för att även undervisa sexåringar. Men den fortbildningen föreslås inte bli obligatorisk.

– Det blir en fråga för huvudmännen och därför är det så viktigt att de tar till sig behovet av kompetensutveckling.

Om det är så viktigt – varför ska inte fortbildning vara obligatorisk även för de grundskollärarna som undervisar sexåringar?

– Vi har sett att det förmodligen inte finns utrymme även för en sådan fortbildning, med tanke på att det blir ganska många förskollärare som behöver kompetensutveckling. Vi vet inte heller hur många grundskollärare som har varit förskollärare tidigare.

Varför fastnade du för just 30 högskolepoäng för förskollärarnas fortbildning?

– Vi ser att de behöver 15 poäng i matematik och 15 poäng i läs- och skrivinlärning i ämnet svenska. Om den här reformen ska bli lyckad måste man säkra kompetensen hos lärarna, säger Eva Durhan.

Nedan kan du se vilka krav som gäller för att ha behörighet att undervisa i årskurs 1–4 när tioåriga grundskolan träder i kraft hösten 2026:

LÄS ÄVEN

Beskedet: Grundskolan blir tioårig

Lärarförbundet sågar nya beskedet om förskoleklass

Nya beskedet: F-klasslärare ska fortbildas när grundskolan blir tioårig

Debatt: Nej, Anna Ekström problemen försvinner inte med höjda krav på f-klasslärare

Debatt: Vi som arbetar i förskoleklass är redan experter på sexåringar!

Lyssna på Förskolan här!