Forskaren: Därför presterar pojkar sämre i skolan

Fredrik Zimmerman är universitetslektor på institutionen för pedagogiskt arbete vid Högskolan i Borås. Foto: Sara Ilestam och Getty Images
Den här artikeln publicerades ursprungligen på en tidigare version av Ämnesläraren | Lärare i svenska, språk mm

Pojkar presterar generellt sämre än flickor i skolan. Här tipsar forskaren Fredrik Zimmerman om hur lärare kan bidra till att vända trenden.

Din nya bok handlar om vad du kallar för ”myten om en utbredd antipluggkultur hos pojkar”, berätta.

– Den dominerande förklaringen till att det går sämre för pojkar än för flickor i skolan är att pojkar väljer att inte prestera i skolan för att de vill verka häftiga. Men de flesta som presterar sämre mår ofta väldigt dåligt och ser sig inte alls som ”coola”. Det handlar snarare om att de mår dåligt eller inte riktigt vet hur man ska studera på ett effektivt sätt.

Vad är syftet med boken?  

– Poängen är att förklara varför pojkar som grupp presterar sämre än flickor. Om vi inte förstår varför, kan vi inte hitta vägar till förändring. Boken är en slags sammanfattning av forskning om hur skolor arbetat på sätt som har förbättrat pojkars resultat i skolan. Den blir ett bevis på att myten om en antipluggkultur inte stämmer.  

Fredrik Zimmerman är aktuell med en ny bok.

Men hur blev det så här?

– Frågan började diskuteras 2005 då Myndigheten för skolutveckling släppte en rapport där man skrev att pojkars maskulinitetsskapande står i konflikt med att studera ambitiöst. Året efter publicerade Skolverket en rapport som avslutades med slutsatsen att ”många pojkar tycks ha svårt att förena manlighet med studieintresse”. Så det var någonstans där debatten tog fart och myten om en utbredd antipluggkultur slog igenom. 

Vad bör vi göra för att stötta de här pojkarna?

– Något som har visat sig ge positiva resultat är att hjälpa dem med studieteknik, framför allt när det gäller att starta en uppgift. Det andra är att arbeta med språket. Pojkar har i regel sämre språklig förmåga än flickor och då får man svårare att prestera i skolan, i alla ämnen. I dag sätter man in de största stödåtgärderna i nian då man på riktigt börjar oroa sig över att de här pojkarna har kommit efter. Men det tycker jag man ska vända på. Om vi satte in mer stödåtgärder i ettan så skulle vi kunna täppa igen de här skillnaderna och skapa en mer likvärdig skola.

Är tron på en antipluggkultur även utspridd bland lärare? 

– Nej, tvärtom, enligt min upplevelse. De vill att alla deras elever ska lyckas och lägger inte skulden på pojkarna själva. Däremot har man svårt att veta var man ska börja. Kanske börjar man med att ta in en konsult som pratar om könsroller, men det som egentligen skiljer pojkar som presterar sämre från de pojkar som presterar bättre är inte en fråga om könsroller, utan snarare om exempelvis studieteknik och språklig förmåga.

LÄS ÄVEN

Flickorna har gått om pojkar i alla ämnen

Pojkar missgynnas i betygsättningen

Här är flickorna förlorarna

Låt pojkar vara pojkar!

Debatt: Pojkar misslyckas i en feminiserad skola

Forskaren: ”Pojkar behöver mer styrning”