Forskaren: ”Pojkar behöver mer styrning”

Sociala och biologiska orsaker gör att flickor är mer skolfärdiga när de börjar, säger Fredrik Zimmerman. Foto: Anna Sigge
Den här artikeln publicerades ursprungligen på Läraren.se

Bättre studieteknik och mer styrning. Det kan få pojkarnas resultat att lyfta, säger forskaren Fredrik Zimmerman.
– Att inte bli godkänd är en katastrof för livet.

Pojkar i grupp har svårare att fokusera på skolan, men de flesta har inte svårare att lära sig än flickor, menar Fredrik Zimmerman, pedagogikforskare vid Högskolan i Borås.

Därför krävs det en annan pedagogik för att förbättra pojkarnas resultat.

– Skolan behöver göras mer begriplig för pojkarna. De behöver både tydligare uppgifter och styrning, säger Fredrik Zimmerman som fördjupat sig i betygsskillnaderna, mellan könen i sin forskning.

Han menar att flickorna generellt är mer skolfärdiga när de börjar. Det har både sociala och biologiska förklaringar.

– Vuxna gör fler aktiviteter med flickor för att de ska lära sig läsa och skriva.  Det gör att flickor generellt läser och skriver bättre, vilket gör att de ofta har lättare för öppna uppgifter.

– Pojkarna är inte lika självständiga, därför behöver de mer styrning. Och de behöver bättre studieteknik.

3 skäl till att pojkar får lägre betyg

  • Har sämre studieteknik.
  • Antipluggkulturen är starkare.
  • Svårare för öppna uppgifter.

Källa: Fredrik Zimmerman

Risken med pojkar som inte hänger med i skolan är att de flyr från den.

– Att fråga läraren är den bästa lärstrategin. Men många pojkar förväntas vara hårda och tuffa och de flyr hellre från skolan än ber om hjälp. Det är jobbigt att känna sig misslyckad så därför skapar de egna normer, som att det är töntigt att plugga.

I sin forskning har Fredrik Zimmerman besökt flera skolor där resultaten för pojkarna förbättrats.

Det finns en sak som återkommer i de skolor som lyckats vända trenden. Beskrivningen av vad en bra lärare är:

– Det är de som förklarar så vi förstår. Många flickor är duktiga på att anpassa sig till vad lärarna vill ha. Det har många pojkar svårt med. Därför måste lärarna anpassa sig till dem som har det svårt.

Enligt Fredrik Zimmerman är det mycket som hänger på lärarna. Det räcker inte med högtidstal och skrivna dokument om vikten av jämställda betyg.

  Lärarlaget behöver komma överens om hur man ska jobba. Med stöd från rektorn.

Att få pojkarna att lyfta kommer i förlängningen att gynna även flickorna,
menar Fredrik Zimmerman.

– Kan pojkarna bli mer kompetenta, våga fråga och förbättra sin studieteknik så blir det en bättre skolvardag för alla.

Att pojkarna har lägre betyg och merit­­värden är illa. Men det värsta, enligt Fredrik Zimmerman, är att en del inte ens får behörighet till gymnasiet. Han kallar det ”ett hot mot demokratin”.

– Ja, det största problemet är att det är fler pojkar som inte får godkänt betyg när de går ut nian. Det är en katastrof för livet och vi får en stor grupp som direkt hamnar i ett utanförskap.