Ny bok: Studievägar för unga utan behörighet

Lisbeth Lundahls forskningsprojekt i bokform – om att stärka utbildningsmöjligheterna för unga utan gymnasiebehörighet.

LÄS MER: Forskning: Vägledare har nyckelroll redan i grundskolan

”Att komma vidare – introduktionsprogram som stöd för unga i riskfyllda övergångar”
Lisbeth Lundahl, Joakim Lindgren, Per-Åke Rosvall, Åsa Sundelin
(Studentlitteratur)

Här diskuteras och problematiseras frågor kring unga som saknar behörighet till gymnasiet och som får svårigheter att ta sig in på arbetsmarknaden, vilket också ger ökade risker för utanförskap och ohälsa.

Hur fungerar IM som stöd för att gå vidare i utbildning och arbete? Hur arbetar vägledare, rektorer och lärare med att utveckla detta stöd? Vad gör och anser eleverna? Och ser stödet olika ut i kommunerna?

Läs om kunskapsläget rörande introduktionsprogrammen, forskning om riskfyllda övergångar, resurser och strategier i kommuner, lärare och vägledare om organisering av och arbete på IM, vägledares arbete med riskfyllda övergångar, den nya gymnasielagen och vägledningspraktiken, mötet med den svenska skolan och elevernas tankar om framtiden. Bokens innehåll bygger på ett forskningsprojekt, som Vi Vägledare också intervjuat författaren och forskningsansvariga Lisbeth Lundahl om.

LÄS ÄVEN

Vägledare i livet och på skolan

Egen vägledare får fler att återvända till utbildningen

Möten mellan vägledare och vägledd