Elevgrupperna på fritids har blivit mindre

Skolverkets Magnus Söderman och Lärarförbundets Line Isaksson.
Den här artikeln publicerades ursprungligen på en tidigare version av Fritidspedagogik

Enligt Skolverket har antalet elever per fritidsavdelning minskat från 41,1 till 35,7 de senaste sju åren. Men elevgrupperna är fortfarande alldeles för stora, anser Lärarförbundet.

Samtidigt som antalet elever i grundskolan ökat – och skolorna blivit större – har avdelningarna på fritidshemmet blivit mindre. Detta enligt Skolverkets statistik, som visar att varje avdelning i snitt minskat med 5,6 elever sedan läsåret 2014/2015. En avdelning definieras som den elevgrupp som ett arbetslag ansvarar för.
– Det finns ingen undersökning om vad det här beror på. Och jag har svårt att dra slutsatsen att kvaliteten blivit bättre, eftersom vi inte har fått några andra signaler om det, säger Magnus Söderman, undervisningsråd på Skolverket. 

Statistiken bygger på skolornas och huvudmännens redovisade uppgifter. 
– Det är ett svårt mått. Allt hänger på om de som fyller i uppgifterna är insatta i den pedagogiska verksamheten. Vi behöver ta reda på mer om vad som ligger bakom siffrorna, säger Magnus Söderman. 

Stor kontrast mot förskolan

Line Isaksson, ledamot i Lärarförbundets styrelse, säger att gruppstorlekarna på fritidshemmen fortfarande är alldeles för stora.
– På förskolan är riktvärdet 12-15 barn per grupp. När barnen sedan kommer till fritids är gruppen mer än dubbelt så stor. Det är klart att det inte går ihop.

De senaste tio åren har samtidigt andelen personal med pedagogisk högskoleexamen rasat på fritidshemmen: Från 53,6 procent till 36,4 procent. 

– Det är inte bra varken för verksamheten eller eleverna att vi har så få utbildade. Jag tror att det handlar om arbetssituationen. Fritidshemmen hamnar alldeles för mycket i skymundan och många får inte vettiga förutsättningar, säger Magnus Söderman.

LÄS OCKSÅ:

De blandar åldrarna i ett storfritids

Djurberg: Det är farligt när barn inte blir sedda